Особистий огляд

Стаття 57. Особистий огляд

Особистий огляд як виняткова форма митного контролю проводиться за письмовою постановою керівника митного органу або особи, яка його заміщує, якщо є достатні підстави вважати, що громадянин, який прямує через митний кордон України чи перебуває в зоні митного контролю або в транзитній зоні міжнародного аеропорту, приховує предмети контрабанди чи товари, які є безпосередніми предметами порушення митних правил або заборонені для ввезення в Україну, вивезення з України чи транзиту через територію України.
На митному посту особистий огляд може також проводитися за письмовою постановою керівника поста або особи, яка його заміщує, і обов'язковим повідомленням протягом доби керівника відповідного митного органу про підстави і результати такого огляду.
Перед початком огляду посадова особа митного органу повинна пред’явити громадянину письмову постанову керівника митного органу, керівника митного поста чи особи, яка їх заміщує, ознайомити громадянина з його правами та обов'язками під час проведення такого огляду і запропонувати добровільно пред'явити приховувані товари.
Особистий огляд проводиться в ізольованому приміщенні, що відповідає встановленим санітарно-гігієнічним вимогам, посадовою особою митного органу однієї статі з громадянином, який проходить огляд, у присутності не менш як двох понятих тієї ж статі. Як поняті запрошуються особи, не заінтересовані у результатах огляду. Понятими не можуть бути родичі особи, яка підлягає особистому огляду, а також працівники митних органів. Доступ до приміщення, де проводиться огляд, громадян, які не беруть участі у ньому, і можливість спостерігати за проведенням огляду з боку таких громадян мають бути виключені. Обстеження органів тіла громадянина, який підлягає огляду, має проводитися лише медичним працівником.
Під час проведення особистого огляду складається протокол за формою, що встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.
Протокол підписується посадовою особою митного органу, що проводила огляд, громадянином, який проходив огляд, понятими, які були присутні під час огляду, а у разі обстеження медичним працівником - також цим працівником. Громадянин, який проходив огляд, має право зробити заяву в такому протоколі.
Копія протоколу надається громадянинові.
Особистому огляду не підлягають Президент України, Голова Верховної Ради України, народні депутати України, Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр України, Голова та судді Верховного Суду України, Голова та судді Конституційного Суду України, Міністр закордонних справ України, Генеральний прокурор України та члени їхніх сімей, які прямують разом з ними.

Коментована стаття детально регламентує порядок проведення особистого огляду громадян, які перетинають митний кордон України. Відповідно до положень цієї статті особистий огляд як виняткова форма митного контролю проводиться за письмовою постановою керівника митного органу або особи, яка його заміщує, якщо є достатні підстави вважати, що громадянин, який прямує через митний кордон України чи перебуває в зоні митного контролю або в транзитній зоні міжнародного аеропорту, приховує предмети контрабанди чи товари, які є безпосередніми предметами порушення митних правил або заборонені для ввезення в Україну, вивезення з України чи транзиту через територію України. Положення коментованої статті не суперечать Конституції України та Конвенції про захист прав і основних свобод людини від 4 листопада 1950 року.
На митному посту особистий огляд може також проводитися за письмовою постановою керівника поста або особи, яка його заміщує, з обов'язковим повідомленням протягом доби керівника відповідного митного органу про підстави і результати такого огляду.
Відповідно до ч.З коментованої статті перед початком огляду посадова особа митного органу повинна пред'явити громадянину письмову постанову керівника митного органу, керівника митного поста чи особи, яка їх заміщує, ознайомити громадянина з його правами та обов'язками під час проведення такого огляду і запропонувати добровільно пред'явити приховувані товари. У постанові про проведення особистого огляду повинні бути відображені такі реквізити: посада посадової особи митного органу, яка виносить постанову, прізвище та ініціали посадової особи митного органу, яка виносить постанову, підстави проведення особистого огляду, у резолютивній частині постанови вказується посадова особа митного органу, якій доручається проведення особистого огляду, крім того вказуються прізвище, ім'я та по батькові особи, щодо особистого огляду якої виноситься постанова, зазначається число, місяць, рік народження особи. Особа, відносно якої винесена постанова про проведення особистого огляду підписує документ після ознайомлення з ним.
У ч.4 коментованої статті визначається, що особистий огляд проводиться в ізольованому приміщенні, що відповідає встановленим санітарно-гігієнічним вимогам, посадовою особою митного органу однієї статі з громадянином, який проходить огляд, у присутності не менш як двох понятих тієї ж статі. Як поняті запрошуються особи, не заінтересовані в результатах огляду. Понятими не можуть бути родичі особи, яка підлягає особистому огляду, а також працівники митних органів. Доступ до приміщення, де проводиться огляд, громадян, які не беруть участі у ньому, і можливість спостерігати за проведенням огляду з боку таких громадян мають бути виключені. Обстеження органів тілагромадянина, який підлягає огляду, має проводитися лише медичним працівником.
Під час проведення особистого огляду складається протокол за формою, що з встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з галузі митної справи. Форма протоколу особистого огляду затверджена наказом державної митної служби України від 21.04.2003 р. №262. Відповідно до зазначеного наказу в протоколі особистого огляду повинні міститися: дата та місце проведення особистого огляду, прізвище, ініціали, посада посадової особи, яка проводить особистий огляд; прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, домашня адреса понятих (не менше ніж дві особи); прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, домашня адреса медичного працівника, перекладача та інших осіб, які залучаються до проведення особистого огляду; громадянство, прізвище, ім'я та по батькові, дата народження, адреса постійного чи тимчасового проживання, дані паспорта або іншого документа особи, особистий огляд якої проведено. Далі в протоколі фіксуються результати особистого огляду, що виявлено (перелік предметів, їх відмітні ознаки, кількість і вартість, місцезнаходження).
Згідно з вимогами ч.6 коментованої статті протокол підписується посадовою особою митного органу, яка проводила огляд, громадянином, який проходив огляд, понятими, які були присутні під час огляду, а у разі обстеження медичним працівником - також цим працівником. Громадянин, який проходив огляд, має право зробити заяву в такому протоколі.
Частина 7 коментованої статті передбачає, що копія протоколу особистого огляду надається громадянинові. Це слугує додатковою гарантією додержання законності в діяльності митних органів України.
Частина 8 коментованої статті визначає коло посадових осіб держави, які не підлягають особистому огляду. Недоторканність Президента України на час виконання повноважень регламентується статтею 105 Конституції України. Стаття 80 Конституції України гарантує депутатську недоторканність народним депутатам України. Неприпустимість особистого огляду інших, вказаних у положеннях статті, осіб регламентується відповідними законами України.
Коло посадових осіб, які звільняються від особистого митного огляду, в цілому кореспондує із переліком осіб, на яких поширюються норми Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", в якому вказано на Голову Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України, Голову Конституційного Суду України, Голову Верховного Суду України, Першого заступника Голови Верховної Ради України, Першого віце-прем'єр-міністра України, Міністра закордонних справ України, Генерального прокурора України.