Вход

Особи, які беруть участь у провадженні у справах про порушення митних правил

Стаття 365. Особи, які беруть участь у провадженні у справах про порушення митних правил
Участь у провадженні у справах про порушення митних правил беруть: особи, які притягуються до відповідальності за порушення митних правил;
представники осіб, які притягуються до відповідальності за порушення митних правил (законні представники, представники, що діють на підставі довіреності, доручення);
захисники;
свідки;
експерти;
перекладачі;
поняті.
Відповідно до коментованої статті учасниками провадження у справах про порушення митних правил є не всі суб'єкти провадження, а лише ті, які не наділені владними повноваженнями. До суб'єктів, які наділені такими повноваженнями, належать посадові особи митних органів, уповноважені складати протоколи про порушення митних правил, вчиняти інші процесуальні дії, розглядати справи про порушення митних правил, приймати по ним рішення, а також судді.
До учасників провадження у справах про порушення митних правил належать:
- суб'єкти, які відстоюють у справі особистий інтерес, або суб'єкти, які представляють чи захищають чийсь інтерес та права (особа, яка притягається до відповідальності, її представники, захисник);
- суб'єкти, які не мають свого інтересу у справі і залучаються для надання певного роду допомоги при здійсненні провадження про порушення митних правил (свідки, перекладачі, поняті, експерти).
Дана стаття лише визначає коло учасників провадження у справах про порушення митних правил. Статус та повноваження кожної з названих категорій осіб детальніше визначаються у наступних статтях МК України.