Вход

Особа, відповідальна за схоронність товарів і транспортних засобів, розміщених на складі тимчасового зберігання

Стаття 107. Особа, відповідальна за схоронність товарів і транспортних засобів, розміщених на складі тимчасового зберігання

Відповідальним перед митними органами за втрату чи пошкодження товарів і транспортних засобів, розміщених на складі тимчасового зберігання, є власник складу тимчасового зберігання.
За видачу без дозволу митного органу або втрату товарів, транспортних засобів, розміщених на складі тимчасового зберігання, власник складу тимчасового зберігання несе відповідальність, передбачену цим Кодексом.
У коментованій статті визначаються особи, які відповідальні за схоронність товарів і транспортних засобів, розміщених на складі тимчасового зберігання.
Відповідно до ч.І коментованої статті та п. 1.11. Положення про склади тимчасового зберігання, затвердженого наказом Державної митної служби України від 07.10.2003 р. №674 (з урахуванням наказу Державної митної служби України від 07.12.2006 р. №1088), власник складу тимчасового зберігання несе відповідальність перед митним органом, у зоні діяльності якого розташовано СТЗ, за втрату чи пошкодження товарів і транспортних засобів, розміщених на СТЗ. Якщо втрата або пошкодження товарів та транспортних засобів, розміщених на складі тимчасового зберігання виникла у разі обставин непереборної сили, то власник складу не несе відповідальності перед митними органами.
Адміністративна відповідальність власника складу тимчасового зберігання за статтею 331 МК наступає у випадку: а) втрати чи пошкодження товарів і транспортних засобів, розміщених на складі тимчасового зберігання, що знаходяться під митним контролем; б) видачі без дозволу митного органу товарів та транспортних засобів, розміщених на складі тимчасового зберігання (детальніше склад адміністративного правопорушення, передбаченого цією статтею див. у коментарі до ст. 331 МК). Притягнення до адміністративної відповідальності власника складу тимчасового зберігання здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.
Слід зазначити, що відповідно до діючого законодавства, у випадку втрати чи пошкодження товарів і транспортних засобів, розміщених на складі тимчасового зберігання, власник складу, як суб'єкт підприємницької діяльності, який неналежним чином виконав свої зобов'язання, передбачені договором зберігання, несе цивільно-правову відповідальність, відповідно до чинного законодавства України.