Вход

Основні і додаткові види стягнення

Стаття 323. Основні і додаткові види стягнення
Попередження або штраф можуть застосовуватися тільки як основний вид стягнення за вчинене правопорушення.
Конфіскація товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил, товарів із спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувались для приховування безпосередніх предметів порушення митних правил від митного контролю, транспортних засобів, що використовувались для переміщення безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон України, може застосовуватися як основний і як додатковий вид стягнення.
За одне і те саме порушення митних правил може накладатися тільки основне або основне і додаткове стягнення. Якщо статтею, якою встановлюється відповідальність за порушення митних правил, передбачається основне і додаткове стягнення, застосування лише додаткового стягнення без основного не допускається, за винятком випадків, передбачених ч.2 ст.328 цього Кодексу. і Частина 1 коментованої статті визначає види стягнень, які можуть застосовуватися за порушення митних правил, встановленим МК тільки як основні.
Серед названого правила є виключення, що стосується ст. 341. Санкція цієї статті передбачає накладення основного стягнення у вигляді конфіскації товарів за пересилання їх через митний кордон України певним способом (див. коментар до ст. 341 МК). Попередження або штраф як стягнення цією статтею непередбачені.
Частина 2 коментованої статті розкриває сутність конфіскації товарів, а також визначає, що є безпосереднім предметом порушення митних правил чи сприяє цьому та в подальшому підлягає конфіскації за використання чи переміщення таких предметів.
Таким чином, конфіскація товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил, товарів із спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувались для приховування безпосередніх предметів порушення митних правил від митного контролю, транспортних засобів, що використовувались для переміщення безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон України, може застосовуватися як основний вид стягнення за вчинення правопорушення, передбаченого статтями 336, 339, 340, 341, 348, 349, 350, 351, 352, 353 МК (більш детально щодо правової природи та особливостей конфіскації див. коментар до статті 326 МК).
Як додатковий вид стягнення за вчинення правопорушення конфіскація товарів може застосовуватися до осіб, які скоїли правопорушення, передбачене ст.345 МК.