Вход

Організація митної варти

Стаття 20. Організація митної варти

Митна варта діє на основі цього Кодексу та положення, яке затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.
Керівництво підрозділами митної варти здійснює керівник спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи, а в регіональних митницях і митницях - відповідно керівники цих митних органів.
Особовий склад митної варти може забезпечуватися зброєю та спеціальними засобами, транспортом, радіо- і телефонним зв'язком, а також спорядженням відповідно до цього Кодексу, законів України та інших нормативно-правових актів.

Коментуючи дану статтю, варто зазначити, що загальне керівництво підрозділами митної варти здійснює Голова Держмитслужби України, а в регіональних митницях і митницях - відповідно керівники цих митних органів.
Загальне методичне керівництво митною вартою й координацію діяльності її структурних підрозділів здійснює Департамент митної варти Держмитслужби України. Підрозділи митної варти регіональних митниць, митниць очолюють відповідні начальники, які призначаються на посади і звільняються з посад Головою Держмитслужби України. Посадові особи митної варти регіональних митниць, митниць призначаються на посади й звільняються з них начальниками регіональних митниць, митниць за погодженням з Департаментом митної варти Держмитслужби України.
Митна варта є централізованою системою підрозділів митних органів України з підзвітністю підрозділів нижчого рівня підрозділам вищого рівня. Структуру митної варти складають: у Держмитслужбі України - Департамент митної варти; у регіональних митницях - підрозділи митної варти регіональних митниць; у митницях - підрозділи митної варти митниць.
Застосування посадовими особами підрозділів митної варти фізичної сили, спеціальних засобів та зброї встановлюється ст. 423^426 МК України (див. коментар до цих статей).