Вход

Оплата праці за час виробничого навчання, перекваліфікації або навчання іншим спеціальностям

За час проходження виробничого навчання, перекваліфікації або навчання іншим спеціальностям працівникам виплачується заробітна плата в порядку і у розмірах, що визначаються законодавством.
1. Оплата праці за час виробничого навчання здійснюється на основі Положення про оплату праці за час виробничого навчання, перекваліфікації або навчання іншим професіям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 р. № 700 (Офіційний вісник України. - 1997. - № 28. - С 88).
2. Оплата праці учнів у разі індивідуального навчання професіям робітників з відрядною оплатою праці проводиться у розмірі 75 відсотків тарифної ставки першого розряду відповідної професії на підприємстві, за другий місяць — 60 відсотків, за третій — 40 відсотків, за четвертий і всі наступні місяці до закінчення строку навчання — 20 відсотків тарифної ставки.
Крім того, за виготовлену учнями придатну продукцію нараховується заробітна плата за нормами та розцінками, що діють на підприємстві.
3. Оплата праці учнів у разі індивідуального навчання професіям робітників з погодинною оплатою праці провадиться за перший і другий місяці навчання в розмірі 75 відсотків тарифної ставки першого розряду відповідної професії на підприємстві, за третій і четвертий місяці — 80 відсотків, за всі наступні місяці до закінчення строку навчання, передбаченого програмою, — 90 від¬сотків тарифної ставки. Так само провадиться оплата праці учнів з відрядною оплатою праці, якщо виробниче навчання здійсню¬ється на устаткуванні, на якому працюють працівники, що на¬вчають.
4. Оплата праці учнів у разі навчання їх у бригадах провадиться у перший місяць навчання в розмірі 75 відсотків тарифної ставки першого розряду відповідної професії на підприємстві, за другий — 60, третій — 40 відсотків, за четвертий і всі наступні місяці до закінчення строку навчання, передбаченого програмою, — 20 відсотків тарифної ставки. Крім того, починаючи з другого місяця навчання, учням провадиться доплата до 100 від-сотків тарифної ставки першого розряду на підприємстві з відряд¬ного заробітку бригади.
5. Виробничі бригади з відрядною оплатою праці за згодою колективу (ради) бригади можуть із загального заробітку бригади збільшувати доплату учням понад 100 відсотків тарифної ставки першого розряду на підприємстві. Порядок і розміри доплати учням визначаються колективом (радою) бригади залежно від їх трудового внеску в результати роботи бригади.
6. Якщо учнів включено до складу бригади, що працює на агрегаті, на якому випуск продукції у зв'язку зі збільшенням кількості працівників у бригаді не може бути збільшено, оплата праці цьому учневі провадиться так само, як у разі навчання професіям робітників з погодинною оплатою праці.
7. Оплата праці учнів за час навчання їх професям, яким відповідно до тарифно-кваліфікаційного довідника робіт і професій робітників перший розряд не присвоюється, провадиться виходячи з тарифної ставки найнижчого розряду відповідної професії.
8. Оплата праці учнів, що навчаються безпосередньо на виробництві, в організаціях і установах професіям робітників, яким встановлені місячні оклади, провадиться виходячи з мінімального окладу на підприємстві у порядку, передбаченому для учнів, що навчаються професіям робітників з погодинною оплатою праці.
9. На час навчання або перекваліфікації жінок, які звільняються від виконання важких робіт і робіт зі шкідливими умовами праці, за ними зберігається попередня середньомісячна заробітна плата.
10. Оплата праці робітників за час перекваліфікації або навчання їх іншим професіям, виходячи з потреб виробництва, за перший місяць навчання провадиться у розмірі 100 відсотків їх середньомісячного заробітку на попередньому місці роботи, за другий — 70 відсотків, за третій — 40 відсотків їх середнього заробітку.
Крім цього, цим робітникам з другого місяця навчання за виготовлену ними придатну продукцію виплачується заробітна плата за діючими на підприємстві нормами та розцінками.
У разі навчання цих робітників на устаткуванні, на якому працюють робітники, що їх навчають, оплата за весь час навчання провадиться виходячи із середнього заробітку на попередньому місці роботи.
11. За час навчання техніки безпеки і ознайомлення з гірничими виробками оплата праці всіх, хто навчається професіям робітників, зайнятих на підземних роботах, провадиться погодинно з розрахунку 50 відсотків тарифної ставки, встановленої для робітників, які мають найнижчий розряд з професії, яку засвоюють ті, що навчаються.
12. Після закінчення навчання техніки безпеки і ознайомлення з гірничими виробками оплата праці тих, хто навчається, про-
валиться за відрядною системою згідно з діючими на підприємстві нормами та розцінками. Якщо ті, хто навчається, зароблять менше 50 відсотків тарифної ставки, встановленої на підприємстві для робітників, які мають найнижчий розряд з професії, що її засвоюють ті, хто навчається, за перші два місяці навчання їм провадиться доплата до 50 відсотків зазначеної тарифної ставки. Починаючи з третього місяця навчання оплата праці тих, хто навчається, провадиться за діючими на підприємстві нормами і розцінками без будь-яких доплат.
13. Тим особам, що навчаються у виробничих бригадах, у разі неможливості здійснення замірів індивідуально виконаних ними робіт, для розділу заробітної плати між членами бригади встановлюється на перші два місяці навчання тарифна ставка, передбачена для робітників, які мають найнижчий розряд з професії, яку засвоюють ті, хто навчається, а на наступні місяці і до закінчення встановленого строку навчання — 80 відсотків тієї ж тарифної ставки.
14. У разі потреби оплата праці тих, хто навчається індивідуально професіям робітників з відрядною оплатою, провадиться погодинно з розрахунку 50 відсотків тарифної ставки, встановленої на підприємстві для робітників, які мають найнижчий розряд з професії, яку засвоюють ті, хто навчається.
15. У всіх випадках праця тих осіб, які навчаються професіям робітників, зайнятих на підземних роботах, оплачується за час навчання не нижче тарифної ставки першого розряду на підприємстві.