Вход

Оплата праці при виконанні робіт різної кваліфікації

При виконанні робіт різної кваліфікації праця почасових робітників, а також службовців оплачується за роботою вищої кваліфікації.
Праця робітників-відрядників оплачується за розцінками, встановленими для роботи, яка виконується. В тих галузях народного господарства, де за характером виробництва робітникам-відрядникам доручається виконання робіт, тарифікованих нижче присвоєних їм розрядів, робітникам, які виконують такі роботи, виплачується міжрозрядна різниця. Виплата міжрозряд ної різниці та умови такої виплати встановлюються колективними договорами.
1. Працівник згідно з трудовим договором зобов'язаний виконувати роботу за певною спеціальністю, кваліфікацією, посадою. Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний організувати працю таким чином, щоб кожен працівник виконував роботу такої складності, яка відповідала б його кваліфікації (роз¬ряду), і в обсязі, достатньому навантаженню на повний робочий день: розмір оплати праці повною мірою відповідає тільки повній нормі праці.
2. При виконанні робіт різної кваліфікації праця почасових працівників оплачується за тарифною ставкою (окладом), яка встановлена для оплати праці найбільш складної роботи, тобто вищої кваліфікації. При цьому розмір тарифної ставки не може бути нижчим тарифної ставки розряду, який присвоєно робітнику за основною роботою.
3. Праця робітників-відрядників оплачується за розцінками, встановленими для роботи, яка фактично виконується. Тобто якщо виконуються роботи, тарифіковані вище присвоєних відрядникам розрядів, то оплата проводиться за розрядом виконуваної роботи.
На підприємствах, де за характером і умовами виробництва робітникам-відрядникам доручається виконання робіт, тарифікованих нижче присвоєних їм розрядів, робітники, які виконують такі роботи, мають право на отримання міжрозрядної різниці.
Умова про виплату міжрозрядної різниці включається до колективного договіру з визначенням конкретних категорій робітників, які зайняті виконанням робіт різної кваліфікації. Якщо до колективного договору не включена умова про виплату міжроз-рядної різниці, то право на її отримання мають тільки робітники, в яких умова передбачена трудовим договором (контрактом).
4. Розмір міжрозрядної доплати до відрядного заробітку розраховується як різниця між розмірами тарифних ставок за розрядом фактично виконуваної роботи і розрядом, який присвоєно робітнику.
Виплата міжрозрядної різниці здійснюється за умови, якщо різниця в розрядах є не меншою ніж у два рази і робітник виконує норми часу (виробітку).