Оплата праці на важких роботах, на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, на роботах

На важких роботах, на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, на роботах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров'я встановлюється підвищена оплата праці. Перелік цих робіт визначається Кабінетом Міністрів України.
(Стаття 100 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3694-12 від 15.12.93)
Якщо робота виконується в умовах, які відхиляються від нормальних, то законодавством передбачені спеціальні умови оплати праці. У більшості галузей економіки відхилення умов праці від нормальних компенсується встановленням доплат. У Генеральній угоді на 1999—2000 роки передбачено, що працівникам, які зайняті на роботах з важкими і шкідливими умовами праці, встановлюються доплати в розмірі до 12 %, а на роботах з особливо шкідливими умовами праці — до 24 % тарифної ставки присвоєного розряду (окладу).
Підвищена оплата праці на важких роботах, на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці може встановлюватися шляхом збільшення розмірів тарифних ставок (окладів). Так, постановою Кабінету Міністрів України № 982 від 30 червня 1998 р. «Про компенсації та пільги особам, які працюють на Чорнобильській АЕС і зоні відчуження» передбачено, що у період з 1 січня 1996 р. до 1 січня 2000 р. таким особам проводиться доплата у розмірі тарифної ставки (посадового окладу).
2. Розмір доплат за вказані вище умови праці визначають підприємства самостійно, але не можуть бути меншими, ніж передбачено Кабінетом Міністрів України або за його дорученням іншим органом.
Підставою для встановлення доплат за несприятливі умови праці є перелік робіт з важкими і особливо шкідливими умовами праці, що затверджується підприємством самостійно. Перелік робіт з важкими і особливо шкідливими умовами праці передбачається в галузевому переліку. Якщо на робочому місці умови праці несприятливі, але даний вид робіт не передбачено галузевим переліком, то працівник не має права на отримання доплати.
3. Робота в складних природно-кліматичних умовах є самостійною підставою для визначення підвищеної оплати праці шляхом збільшення тарифних ставок (окладів). Так, згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 648 від 14 серпня 1995 р. на підприємствах, в установах, організаціях та військових частинах, розташованих на території населених пунктів, яким надано статус гірських, тарифні ставки і посадові оклади працівників, військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, визначені генеральною, галузевою та регіональними угодами як мінімальні гарантії в оплаті праці, а також встановлені за рішенням Кабінету Міністрів України або за його дорученням, підвищуються на 25 відсотків.
У випадку, якщо тарифні ставки (оклади), передбачені в колек¬тивному договорі, перевищують розміри, визначені чинним за¬конодавством, генеральною, галузевою угодами, то підвищенню на 25 відсотків підлягає тільки та частина тарифної ставки (окладу), яка відповідає розміру, визначеному законодавством, генеральною, галузевою угодами.