Операції з товарами і транспортними засобами, митне оформлення яких не закінчено.

Стаття 63. Операції з товарами і транспортними засобами, митне оформлення яких не закінчено.

З дозволу митного органу може здійснюватися навантаження, вивантаження, перевантаження, усунення пошкоджень упаковки, розпакування, упакування, перепакування товарів, митне оформлення яких не закінчено, зміна ідентифікаційних знаків чи маркування на цих товарах або їх упаковці, а також заміна транспортного засобу. Зазначені операції здійснюються за рахунок власників товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, або уповноважених ними осіб.
Митні органи з власної ініціативи або з ініціативи правоохоронних органів мають право від осіб які переміщують товари і транспортні засоби через митний кордон України, проведення операцій, передбачених частиною першою цієї статті. У таких випадках витрати на проведення зазначених операцій відшкодовуються органом, з ініціативи якого вони проводилися. У разі якщо в результаті цих операцій будуть порушення законодавства України, витрати на проведення операцій відшкодовуються власниками товарів, транспортних засобів або уповноваженими ними особами.
Користування та розпорядження товарами і транспортними засобами, митне оформлення яких не закінчено, забороняються, крім випадків, передбачених цим Кодексом та іншими законами України.

Коментована стаття регламентує порядок проведення операцій з товарами і транспортними засобами, митне оформлення яких не закінчене.
Відповідно до чинного митного законодавства України товари і транспортні засоби перебувають під митним контролем з моменту його початку і до закінчення згідно з заявленим митним режимом. Митний контроль закінчується: а) у разі ввезення на митну територію України - після здійснення у повному обсязі митного оформлення товарів транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України; б) у разі завезення за межі митної території України - після здійснення у повному обсязі митного оформлення товарів і транспортних засобів та перетинання ними митного кордону України, за винятком митних режимів, які передбачають перебування під митним контролем протягом усього часу дії митного режиму (детальніше див. коментар до ст. 43 У К). Законодавець в ч.1 коментованої статті визначає, що суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності (власники товарів та транспортних засобів або уповноважені ними особи) з період перебування під митним контролем, коли митне оформлення не закінчене, з дозволу митного органу мають право здійснювати деякі операції з товарами та транспортними засобами, а саме: навантаження, вивантаження, перевантаження, усунення пошкоджень упаковки, розпакування, упакування, перепакування товарів, зміна ідентифікаційних знаків чи маркування на цих товарах або їх упаковці, заміну транспортного засобу. Вищеназвані операції здійснюються за рахунок власників товарів та з транспортних засобів. Зазначені операції здійснюються посадовими особами митного органу у зв'язку з проведенням митного огляду, ідентифікації товарів тощо.
Відповідно до міжнародних договорів у галузі митної справи, які підписала Україна щодо товарів, що знаходяться на тимчасовому зберіганні, дозволяється здійснювати звичайні операції, необхідні для забезпечення їх зберігання у незмінному вигляді. Ці операції мають своєю метою забезпечити схоронність товарів. В основному звичайні операції, необхідні для забезпечення зберігання товарів у незмінному вигляді включають, наприклад: чищення; вибивання; збирання пилу; сортування; ремонт чи заміну ушкодженого упакування. Крім того можуть проводитися звичайні операції, спрямовані на прискорення митного оформлення товарів і транспортних засобів у повному обсязі. Це може бути сортування, складування, зважування, маркірування, постачання бирками, об'єднання партій вантажів для транспортування за одним транспортним документом, а також взяття проб і зразків (Міжнародна конвенція 1973 року щодо спрощення та гармонізації митних процедур).
Ч .2 коментованої статті надає право митним органам, за власною ініціативою, або правоохоронним органам України (СБУ, МВС, ДПА та іншим) при виконанні покладених на них завдань вимагати від осіб, які переміщують товари і транспортні засоби через митний кордон України, проведення зазначених у частині 1 статті операцій. Законодавець закріплює, що в даному випадку (за загальним правилом) витрати з проведення зазначених операцій покладаються на той орган, з ініціативи якого вони проводилися. У випадку ж, коли при проведенні зазначених операцій було виявлено порушення чинного законодавства України, обов'язок відшкодування витрат з проведення цих операцій покладено на власників товарів та транспортних засобів. Відповідно до чинного митного законодавства митне оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України, завершується тільки після здійснення санітарно-епідеміологічного, ветеринарного, фітосанітарного, радіологічного, екологічного контролю та контролю за переміщенням культурних цінностей.
Відповідно до ч.З коментованої статті, за загальним правилом, забороняється користуватися та розпоряджатися товарами та транспортними засобами, митне оформлення яких не закінчене. Але законодавець, в окремих випадках, з урахуванням специфічних властивостей товарів, що переміщуються через митний кордон України, надає право власникам товарів та транспортних засобів або уповноваженим ними особам, допущеним у спеціальну митну зону виконувати звичайні операції з обробки товарів (угрупування, упакування, дроблення партій та інше). Детальніше див. коментар до статей 216, 221 Митного кодексу.