Вход

Операції з товарами, що зберігаються на складах митних органів

Стаття 170. Операції з товарами, що зберігаються на складах митних органів
Підприємства, які зберігають товари на складах митних органів під митним контролем, можуть з дозволу та під контролем цих органів здійснювати із зазначеними товарами операції, передбачені статтею 63 цього Кодексу, а також:
1) підготовку товарів до продажу та транспортування (роздрібнення партії, формування відправлень, сортування, упакування та перепа­кування);
2) змішування товарів (компонентів) без надання одержаній продукції характеристик і властивостей, що істотно відрізняють їх від вихідних складових;
3) прості складські операції.
Операції, які можуть здійснюватися підприємствами з товарами, що зберігаються на складах митних органів, виконуються на підставі заяви власника товару або вповноваженої ним особи й з дозволу начальника митного органу або вповноваженої ним особи. Дозвіл оформлюється у вигляді резолюції "Дозволено" начальника митного органу або уповноваженої ним особи на обох примірниках заяви. Резолюція завіряється печаткою митного органу.
У разі прийняття рішення про відмову в наданні дозволу на проведення операцій начальник митного органу або уповноважена ним особа накладає на обох примірниках заяви резолюцію "Заборонено" із зазначенням причин відмови. Резолюція завіряється печаткою митного органу.
Підприємство (суб'єкт господарювання), що зберігає товари на складі митного органу, з дозволу цього митного органу може здійснювати операції, визначені в ст. 63 МК та під контролем цього органу (детальніше див. коментар до ст. 63 МК).