Охорона і супроводження товарів митними органами

Стаття 163. Охорона і супроводження товарів митними органами
Охорона і супроводження товарів митними органами здійснюються як при внутрішньому, так і при прохідному митному транзиті.

Форми та методи охорони і супроводження товарів до митного органу призначення, а також умови і порядок їх застосування визначаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.
За охорону і супроводження товарів митними органами справляється відповідна плата в розмірі, що не перевищує фактичних затрат митних органів.
Положеннями коментованої статті регламентується такий захід гарантування доставки товарів, що перебувають під митним контролем і переміщуються транзитом, як охорона і супроводження товарів митними органами.
Відповідно до положень коментованої статті та Інструкції про організацію та порядок охорони й супроводження товарів підрозділами митної варти державної митної служби України, затвердженої наказом Державної митної служби України від 20.08.2003 р. №565 (з урахуванням вимог наказу Державної митної служби України від 01.08.2006 р. №657), охорона й супроводження товарів є заходом гарантування їх збереження та обов'язкової доставки в митний орган призначення й застосовуються до товарів, які перебувають під митним контролем і переміщуються митним транзитом.
Охорона й супроводження товарів застосовуються на засадах добровільного їх обрання власником товарів (уповноваженою ним особою) (далі - перевізник) як альтернатива наданню митним органам гарантій щодо доставки цих товарів до митного органу (далі - митниця) призначення чи перевезення на умовах Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП 1975 року. Охорона і супроводження не застосовуються при перевезенні товарів митним перевізником. Якщо
нарахована сума податків і зборів (обов'язкових платежів), що підлягає сплаті за товар, до якого законодавством України передбачено застосування заходів гарантування доставки та який має переміщуватися транзитом через митну територію України із застосуванням книжки МДП, перевищує суму гарантійного забезпечення (еквівалент 50000 доларів США), то процедура перевезення із застосуванням книжки МДП призупиняється, а подальше переміщення товару через митну територію України здійснюється із застосуванням заходів гарантування доставки, передбачених пунктами 1-3 коментованої статті.
При переміщенні митною територією України товарів, що перебувають під митним контролем, їх охорона й супроводження силами митних органів як при внутрішньому, так і прохідному транзиті застосовуються в кожному конкретному випадку за рішенням митного органу, що приймається на підставі всебічного аналізу ступеня ризику, обумовленого відомостями про перевізника, маршрут перевезення, характер вантажу тощо. При цьому митним органом визначаються строки, коли може бути застосований цей захід гарантування доставки, з урахуванням наявних сил і засобів.
Загальне керівництво організацією охорони й супроводження товарів підрозділами митної варти, контролю за їх переміщенням територією України та доставкою в митниці призначення здійснює начальник Управління митної варти (далі - УМВ) Держмитслужби України. Безпосередньо керують цією діяльністю начальники підрозділів митної варти регіональних митниць, митниць. Контроль за переміщенням територією України під охороною й супроводженням підрозділів митної варти товарів і за їх прибуттям у митниці призначення здійснюється черговим по УМВ та черговими по митниці і по митній варті регіональної митниці (далі - черговий по митниці).
Начальник митниці відправлення (особа, яка його заміщує) після отримання розпорядження про охорону й супроводження товару митною вартою укладає договір між митним органом та перевізником про охорону й супроводження товару підрозділом митної варти регіональної митниці (митниці). Договір є підтвердженням обрання перевізником саме цієї форми гарантування доставки товару в митницю призначення. Договір, що укладається між митним органом та перевізником, може бути кількох видів: на обумовлений період, на обумовлений обсяг товарів чи разовий. Плата за охорону й супроводження товару вноситься до або на момент його оформлення в митниці відправлення.
Охорона й супроводження товару підрозділом митної варти здійснюються у формі спільного руху в колоні чи з поодинокими транспортними засобами озброєних груп охорони й супроводження підрозділів митної варти з дотриманням вимог безпеки дорожнього руху. Граничний термін транзиту товарів через митну територію України при здійсненні перевезень автомобільним транспортом - 10 діб.
Прийняття-передання транспортних засобів з товаром здійснюється тільки в пунктах (для митниці призначення - місцях прибуття), відповідно до Переліку місць прибуття автотранспорту.
Під час прийняття-передання транспортних засобів з товаром і документів на них старші груп охорони й супроводження із залученням особового складу груп та водіїв організують ретельну перевірку відповідності пред'явлених транспортних засобів даним, зазначеним у поданих документах, їх загального технічного стану, запасу пального, за можливості - навантаження на вісь, цілості запірних пристроїв, непошкодженості зовнішнього покриття вантажних відсіків, а також інших елементів, що перекривають доступ до товару, цілості та правильності накладення пломб і печаток, відповідності їх кількості та відбитків товаросупровідним документам тощо.
Організаційно-правові засади діяльності митної варти детально розглянуто в коментарях до статей 19-23 Митного кодексу.