Огляд територій та приміщень складів тимча­сового зберігання, митних ліцензійних складів

Стаття 61. Огляд територій та приміщень складів тимча­сового зберігання, митних ліцензійних складів, спеціальних митних зон, магазинів безмитної торгівлі та інших місць, де знаходяться або можуть знаходитися товари і транспортні засоби, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою законом покладено на митні органи.

Огляд територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних ліцензійних складів тимчасового зберігання, митних ліцензійних складів, спеціальних митних зон, магазинів безмитної торгівлі та інших місць, де знаходяться або можуть знаходитися товари і транспортні засоби, що підлягають митному контролю, чи проводиться діяльність, контроль за якою покладено законом на митні органи, може здійснюватися посадовими особами митних органів з метою:
а) перевірки законності ввезення на митну територію України товарів і транспортних засобів, дотримання порядку їх ввезення, а також правильності та повноти сплати податків і зборів;
б) перевірки відповідності фактичної кількості ввезених товарів і транспортних засобів відомостям, заявленим у митній декларації;
в) перевірки дотримання встановлених цим Кодексом та іншими законами України правил провадження діяльності, контроль за якою покладено на митні органи.
За результатами огляду територій та приміщень складається акт, форма якого встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи. Копія акта вручається відповідно власникові складу, магазину безмитної торгівлі або керівникові чи заступникові керівника органу управління спеціальної митної зони.

Коментована стаття регламентує здійснення митного контролю у формі огляду територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних ліцензійних складів, спеціальних митних зон, магазинів безмитної торгівлі та інших місць.
Відповідно до ч.1 коментованої статті огляд вищезгаданих об'єктів здійснюється посадовими особами Державної митної служби України з метою перевірки законності ввезення на митну територію України товарів і транспортних засобів, дотримання порядку їх увезення, а також правильності та повноти сплати податків і зборів; перевірки відповідності фактичної кількості ввезених товарів і транспортних засобів відомостям, заявленим у митній декларації; перевірки дотримання встановлених цим Кодексом та іншими законами України правил провадження діяльності, контроль за якою покладено на митні органи.
Перелічені об'єкти огляду, відповідно до чинного митного законодавства, є зонами митного контролю. Місця розташування зон митного контролю, порядок створення зон митного контролю та режими зон митного контролю детальніше див. у коментарях до статей 48, 49,51 МК.
Діяльність складів тимчасового зберігання регламентується Положенням про склади тимчасового зберігання, затвердженим наказом Державної митної служби України від 07.10.2003 р. №674 (з урахуванням наказу Державної митної служби України від 07.12.2006 р. №1088).
Діяльність митних ліцензійних складів регламентується Положенням про відкриття та експлуатацію митних ліцензійних складів, затвердженим наказом Державної митної служби України від 31.12.1996 р. №592.
Порядок відкриття, ліквідації магазинів безмитної торгівлі регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. №1089 «Про затвердження Порядку відкриття і ліквідації магазинів безмитної торгівлі та Правил продажу товарів магазинами безмитної торгівлі».
При здійсненні огляду вище перелічених об'єктів посадові особи митних органів мають право здійснювати документальний контроль, фактичний огляд, ідентифікаційний огляд, контроль обліку товарів і транспортних засобів, інвентаризацію.
Згідно з ч.2 коментованої статті наказом Державної митної служби України від 04.07.2003 р. №435 затверджена форма Акта про проведення огляду територій і приміщень складів тимчасового зберігання, митних ліцензійних складів, спеціальних митних зон, магазинів безмитної торгівлі та інших місць, де перебувають або можуть перебувати товари й транспортні засоби, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено законом на митні органи. Копія акта вручається відповідно власникові складу тимчасового зберігання, митного ліцензійного складу, магазину безмитної торгівлі або керівникові чи заступникові керівника органу управління спеціальної митної зони.