Вход

Огляд та переогляд товарів і транспортних засобів

Стаття 55. Огляд та переогляд товарів і транспортних засобів

З метою перевірки законності переміщення через митний кордон України товарів і транспортних засобів митний орган має право на проведення огляду цих товарів і транспортних засобів.
Переогляд товарів і транспортних засобів може бути здійснено за рішенням керівника митного органу або його заступника, якщо є підстави зважати, що зазначені товари і транспортні засоби переміщуються через митний кордон України з порушенням норм цього Кодексу та інших законів України з питань митної справи.
Огляд та переогляд товарів і транспортних засобів здійснюються тільки в присутності особи, яка їх переміщує через митний кордон України чи зберігає під митним контролем.

Коментована стаття встановлює загальні засади здійснення огляду та переогляду товарів і транспортних засобів при переміщенні через митний кордон України.
Ч.1 коментованої статті встановлює, що з метою перевірки законності переміщення через митний кордон України товарів і транспортних засобів митний орган має право на проведення огляду цих товарів і транспортних засобів. При здійсненні митного контролю посадові особи митних органів самостійно визначають форму та обсяг контролю, достатні для забезпечення додержання законодавства України з питань митної справи.
Догляд - це адміністративний захід, що полягає у фактичній перевірці товарів і транспортних засобів, що перетинають митний кордон України, з метою встановлення законності їх переміщення, попередження ввезення заборонених предметів, виявлення таємного переміщення товарів, визначення найменування товарів, їх кількості, ціни, тощо. Відмінність догляду від огляду полягає в тому, що митний догляд проводиться із розкриванням транспортних засобів, тари та упаковки, вантажних приміщень, встановленням найменування і якості з визначенням кількості, а митний огляд здійснюється шляхом поверхового огляду без порушення цілісності предметів і їх внутрішнього устрою. Мета проведення вищеназваних дій: установлення законності переміщення через митний кордон об'єктів митного контролю, виявлення товарів і транспортних засобів без документів, виявлення товарів, які заборонені для ввезення чи вивезення.
Відповідно до положення ч.2 коментованої статті переогляд товарів і транспортних засобів може бути здійснений за рішенням керівника митного органу або його заступника, якщо є підстави вважати, що зазначені товари і транспортні засоби переміщуються через митний кордон України з порушенням норм цього Кодексу та інших законів України з питань митної справи. Результати митного догляду (огляду) фіксуються в акті про проведення митного догляду, форма якого розробляється та встановлюється Державною митною службою України.
Законодавець у ч.З встановлює правило, згідно з яким огляд та переогляд товарів і транспортних засобів здійснюються тільки в присутності особи, яка їх переміщує через митний кордон України чи зберігає під митним контролем.