Оформлення товарів у режимі реімпорту

Стаття 192. Оформлення товарів у режимі реімпорту
Оформлення митним органом товарів у режимі реімпорту можливе лише за умови, що товари, заявлені у режим реімпорту, можуть бути ідентифіковані як такі, що були раніше експортованими товарами.
Коментована стаття визначає як необхідну умову оформлення товарів у режимі реімпорту їх ідентифікацію, що підтверджує здійснювані операції з експорту цих товарів.
Ідентичність товарів, які розміщуються під митним режимом реімпорту, товарам, що були вивезені у митному режимі експорту, факт і момент їх вивозу, а також те, що товари походять з України, повинні підтверджуватись та не викликати сумнівів у посадових осіб митних органів.
Найпоширенішими способами підтвердження є: пред'явлення в митний орган сертифікатів, протоколів іспитів, висновків відповідних експертів та інших подібних документів державних органів. Також підтвердженням факту та моменту вивезення товарів служить ВМД.
Товари підлягають обов'язковій сертифікації відповідно до встановленого переліку товарів, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 01.02.2005 р. №28 "Про затвердження Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні" (із подальшими змінами).
Слід зауважити, що перелік продукції досить великий. Окрім того, до нього постійно вносяться зміни у встановленому законодавством порядку. На деякі види продукції, що підлягають обов'язковій сертифікації, встановлені окремі строки. Так, наприклад, є розмежування на проведення сертифікації продукції в Україні з 1 червня 2005 року, з 1 липня 2005 року та з 1 січня 2006 року.
У разі потреби для участі в здійсненні митного контролю, зокрема ідентифікації стану товарів, що реімпортуються, можуть залучатися спеціалісти й експерти відповідно до положень МК (див. коментар до ст. 65 МК).
Також детально про оформлення товарів у режимі реімпорту йдеться у наказі Держмитслужби України від 07.10.2003 р. №662, згідно з яким митне оформлення товарів у митному режимі реімпорту здійснюється митним органом, у зоні діяльності якого розташований резидент, що уклав договір (контракт), відповідно до якого ввозяться товари, або іншим митним органом згідно з положеннями МК, якщо забезпечується дотримання умов переміщення товарів у режимі реімпорту. Для митного оформлення товарів у митному режимі реімпорту митному органу подається ВМД, заповнена в установленому порядку.
Товари, що при вивезенні за межі митної території України були оформлені за окремими ВМД, при розміщенні в митний режим реімпорту також декларуються за окремими ВМД.
У разі, якщо на момент митного оформлення товарів для їх експорту з митної території України суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності - експортером передбачається можливість їх увезення на митну територію України й розміщення в митному режимі реімпорту, декларант може подати до митного органу, який проводить митне оформлення цих товарів, письмове повідомлення про можливість подальшого реімпорту. На підставі повідомлення, з метою спрощення процедури ідентифікації товарів при їх реімпорті як таких, що ввозяться в незмінному стані, митним органом вживаються заходи щодо ідентифікації цих товарів, передбачені статтею 64 Митного кодексу України.
Митний орган відмовляє у митному оформленні та пропуску через митний кордон України товарів, які переміщуються з метою реімпорту, якщо:
1) не подано документи, потрібні відповідно до законодавства України для здійснення митного контролю й митного оформлення товарів, або такі документи оформлено з порушенням установленого порядку чи не містять необхідних відомостей;
2) на момент пред'явлення до митного оформлення товарів, що реімпортуються, не може бути встановлена відповідність їх стану станові цих товарів на момент вивезення (експорту) за межі митної території України;
3) установлено невідповідність стану пред'явлених до митного оформлення товарів, що реімпортуються, їх станові на момент вивезення (експорту) за межі митної території України, крім випадків, коли зміна стану сталася внаслідок природного зношення або втрат за нормальних умов транспортування й зберігання, аварії чи дії обставин непереборної сили, проведення операцій з передпродажної підготовки (захисту від корозії, боротьби зі шкідниками, сортування, пакування, маркування, тестування) або дрібного ремонту;
4) строк перебування товарів за межами митної території України перевищує один рік з дати їх вивезення;
5) не підтверджено в установленому законодавством порядку українське походження товарів.