Періодична митна декларація

Стаття 83. Періодична митна декларація

У разі, якщо товари регулярно переміщуються через митний кордон України однією і тією ж особою на одних і тих же умовах та підставах, митний орган може дозволити такій особі подавати періодичну митну декларацію, яка оформляється на переміщення товарів за певний погоджений з митним органом період.
Порядок та умови подання періодичної митної декларації визначаються Кабінетом Міністрів України.

У коментованій статті законодавець визначає порядок та умови подання періодичної митної декларації суб'єктами, які переміщують товари та транспортні засоби через митний кордон України.
В ч.1 коментованої статті законодавець встановлює правило, відповідно до якого особа може подавати періодичну митну декларацію, що оформляється на переміщення товарів за певний погоджений з митним органом період у таких випадках:
- товари регулярно переміщуються через митний кордон України;
- однією і тією ж особою;
- на одних і тих же умовах та підставах.
Рішення про надання особі дозволу на подання періодичної митної декларації приймається на підставі заяви начальником митного органу або його заступником. Форма заяви визначається Держмитслужбою. До заяви додаються документи, що підтверджують викладені у ній відомості (зовнішньоекономічний контракт (договір) тощо). Заява реєструється митним органом у встановленому порядку і розглядається протягом семи робочих днів після реєстрації. У разі прийняття рішення про відмову в наданні дозволу на подання періодичної митної декларації зазначаються причини відмови. Рішення оформляється на бланку митного органу та видається заявнику (уповноваженому представнику заявника) або надсилається йому поштою (з повідомленням про вручення). У 30-денний термін після оформлення періодичної митної декларації особа зобов'язана подати митну декларацію, заповнену в установленому порядку. Порядок та умови подання періодичної митної декларації не поширюються на:
а) товари, що надходять як міжнародна технічна та гуманітарна допомога;
б) товари, що підлягають експортному контролю;
в) наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги та прекурсори;
г) спеціальні технічні засоби для зняття інформації з каналів зв'язку, інші засоби негласного отримання інформації;
д) товари, що переміщуються трубопровідним транспортом та лініями електропередачі;
е) продовольчу сировину, сировину для лікарських засобів, харчові продукти, відходи виробництва, хімічні, біологічні, радіоактивні речовини, які підлягають санітарно-епідеміологічному контролю.
Відповідно до ч.2 коментованої статті порядок та умови подання періодичної митної декларації визначаються Кабінетом Міністрів України. Нині діє постанова Кабінету Міністрів України про «Деякі питання митного оформлення товарів» від 25.12.2002 р. №1985, якою затверджено Порядок та умови подання періодичної митної декларації.