Обсяг виходу продуктів переробки

Стаття 241. Обсяг виходу продуктів переробки
Митні органи здійснюють контроль за обов'язковим обсягом виходу продуктів переробки, що утворюються в результаті переробки товарів за межами митної території України. Дані про обов'язковий обсяг виходу продуктів переробки зазначаються в договорі (контракті) на переробку продукції за межами митної території України.
Щодо давальницької сировини чинним законодавством встановлено, що у разі потреби Торгово-промислова палата України або регіональні торгово-промислові палати на підставі документів, поданих українським замовником, підтверджують обсяг виходу готової продукції (у відсотках) за окремими операціями з давальницькою сировиною.
У розвитку економічного співробітництва вітчизняних підприємців із зарубіжними важливу роль відіграє зовнішньоекономічний договір (контракт), який є матеріально оформленою угодою двох або більше суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземних контрагентів, спрямований на встановлення, зміну або припинення їх взаємних прав та обов'язків у зовнішньоекономічній діяльності й повинен бути дотриманий певної форми. Зовнішньоекономічний договір (контракт) укладається суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності або його представником у простій письмовій формі, якщо інше не передбачено міжнародним договором України чи законом.
Вимоги до форми певних видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів) установлені наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції №201 від 06.09.2001 р. "Про затвердження Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів)".
У додатку до договору про переробку давальницької сировини, крім загальних вимог до форми зовнішньоекономічних договорів (контрактів), зазначається відповідна технологічна схема такої переробки, в якій мають відображатися усі основні етапи переробки давальницької сировини та процес перетворення сировини в готову продукцію, кількісні показники сировини на кожному етапі переробки з обґрунтуванням технологічних втрат сировини, втрати виконавця переробки на кожному етапі переробки.
У разі необхідності подається висновок Торгово-промислової палати України або регіональних торгово-промислових палат про те, що готова продукція вироблена внаслідок переробки давальницької сировини. Рішення щодо необхідності подання зазначеного висновку приймається митним органом.