Обсяг виходу продуктів переробки

Стаття 234. Обсяг виходу продуктів переробки
Митні органи здійснюють контроль за обов'язковим обсягом виходу продуктів переробки, що утворюються в результаті переробки товарів на митній території України. Дані про обов'язковий обсяг виходу продуктів переробки зазначаються в договорі (контракті) на переробку товарів на митній території України.
Коментована стаття передбачає здійснення митними органами контролю за обсягом виходу продуктів переробки. В договорі (контракті) при цьому мають бути передбачені дані про обов'язковий обсяг виходу продукції.
Вимоги до форми певних видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів) установлені наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції "Про затвердження Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів)", №201 від 06.09.2001 року.
Крім загальних вимог до форми зовнішньоекономічних договорів (контрактів), нормативно закріплені вимоги до форми договору на переробку давальницької сировини.
У разі бартерного (товарообмінного) договору (контракту) або контракту на переробку давальницької сировини визначається також точне найменування (марка, сорт) зустрічних поставок (або назва товару, що є кінцевою метою переробки давальницької сировини).
У додатку до договору (контракту) про переробку давальницької сировини зазначається відповідна технологічна схема такої переробки. Технологічна схема переробки давальницької сировини повинна відображати:
- усі основні етапи переробки сировини та процес перетворення сировини в готову продукцію;
- кількісні показники сировини на кожному етапі переробки з обґрунтуванням технологічних втрат сировини;
- втрати виконавця переробки на кожному етапі переробки.
У разі необхідності, згідно з чинним законодавством України, подається висновок Торгово-промислової палати України або регіональних торгово-промислових палат про те, що готова продукція вироблена внаслідок переробки давальницької сировини. Рішення щодо необхідності подання зазначеного висновку приймається митним органом. У разі виникнення розбіжностей при митному режимі переробки про норму виходу виробленого товару кінцевий висновок мають приймати митні лабораторії.