Вход

Обов'язок працівника особисто виконувати доручену йому роботу

Працівник повинен виконувати доручену йому роботу особисто і не має права передоручати її виконання іншій особі, за винятком випадків, передбачених законодавством.
(Стаття ЗО із змінами, внесеними згідно із Законом № 871-12 від 20.03.91)
Трудовий договір, укладений працівником, має для нього особистий характер. Працівник повинен виконувати свої трудові обов'язки самостійно. Лише в окремих випадках, наприклад, при роботі на дому, працівник може залучати до виконання обумовленої роботи членів своєї сім'ї за умови якісного виконання роботи. Можуть підміняти на якийсь час працівника члени його сім'ї при роздрібній торгівлі.