Обов'язки власника складу тимчасового зберігання

Стаття 104. Обов'язки власника складу тимчасового зберігання

Власник складу тимчасового зберігання зобов'язаний:

1) облаштувати склад і створити всі необхідні умови для забезпечення митного контролю;

2) виключити можливість вилучення із складу поза митним контролем товарів і транспортних засобів, які зберігаються на складі;

3) не перешкоджати здійсненню митного контролю;

4) вести облік і подавати митному органу звітність щодо товарів і транспортних засобів, які зберігаються на складі, відповідно до порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України або уповноваженим ним органом;

5) забезпечити неможливість проникнення сторонніх осіб на склад, де зберігаються товари і транспортні засоби;

6) обладнати склад не менше ніж двома засобами забезпечення ідентифікації), один з яких має знаходитися у віданні митного органу;

7) виконувати умови дозволу на використання приміщення, резервуару, майданчика як складу тимчасового зберігання та вимоги митного органу, в тому числі забезпечувати доступ посадових осіб митного органу до товарів

і транспортних засобів, що зберігаються на складі, в будь-який час на їхню вимогу надавати митним органам приміщення, обладнання і засоби зв'язку для здійснення і забезпечення митного контролю та митного оформлення.

У коментованій статті законодавець регламентує питання, що стосується обов'язків власника складу тимчасового зберігання.

Відповідно до положень коментованої статті та Положення про склади тимчасового зберігання, затвердженого наказом Державної митної служби України від 07.10.2003 р. №674 (з урахуванням наказу Державної митної служби України від 07.12.2006 р. №1088), власник СТЗ забезпечує:

- функціонування охоронної та протипожежної сигналізації (крім функціонування такої сигналізації на майданчиках);

- цілодобову охорону та наявність засобів пожежогасіння, якщо товари й транспортні засоби зберігаються на майданчику;

- обладнання робочих місць для посадових осіб митних органів, які здійснюють митний контроль на цьому СТЗ;

- обов'язкове обладнання вікон (за наявності їх у приміщенні) з внутрішнього боку металевими гратами;

- наявність у достатній для забезпечення діяльності СТЗ кількості, а також функціонування навантажувально-розвантажувальних машин і механізмів;

- наявність складського устаткування;

- освітлення згідно з чинними санітарними нормами й правилами;

- наявність спеціального сертифікованого обладнання для зважування товарів, а на СТЗ, призначеному для зберігання наливних чи насипних товарів, - сертифікованих засобів обліку й контролю таких товарів;

- обладнання СТЗ не менше ніж двома засобами забезпечення (ідентифікації), один з яких повинен перебувати у віданні митного органу, у зоні діяльності якого розташовано СТЗ, другий - у віданні власника СТЗ.

Якщо СТЗ закритого типу призначається виключно для зберігання товарів гуманітарної допомоги, то власник СТЗ забезпечує цілодобову охорону та наявність засобів пожежогасіння.

Крім того, власник СТЗ здійснює облік товарів, що зберігаються на СТЗ, шляхом унесення до журналу обліку товарів відомостей про:

- дату розміщення товарів на СТЗ;

- назву підприємства - одержувача (відправника) товару;

- номер і назву документа, на підставі якого товар був розміщений на СТЗ;

- найменування товару;

- кількість товару;

- кількість місць;

- прізвище посадової особи СТЗ, що прийняла товар;

- прізвище посадової особи СТЗ, що видала товар;

- номер та назву документа, на підставі якого товар видано із СТЗ;

- номер особистого митного забезпечення посадової особи митного органу, що видала товар із СТЗ;

- інше - за рішенням власника СТЗ.

Власник СТЗ забезпечує доступ посадових осіб митного органу до інформації, що міститься в журналі обліку товарів. Документи, на підставі яких товари були розміщені на СТЗ, реєструються в підрозділі митного органу, посадова особа якого прийняла рішення про розміщення цих товарів на СТЗ, і зберігаються в справах цього митного органу. Власник СТЗ повинен до 10 числа місяця, наступного за звітним, подати митному

органу, у зоні діяльності якого розташовано СТЗ, звіт про товари, що зберігаються на СТЗ. Власник СТЗ зберігає всю документацію, пов'язану зі здійсненням своєї діяльності, протягом строку, встановленого законодавством України.