Обов'язки осіб, що переміщують товари під митним контролем автомобільним транспортом

Стаття 146. Обов'язки осіб, що переміщують товари під митним контролем автомобільним транспортом
Особи, що переміщують товари під митним контролем автомобільним транспортом, зобов'язані:
1) доставити товари за місцем призначення із збереженням митних забезпечень;
2) не розпочинати вивантаження чи перевантаження товарів без дозволу митного органу;
3) пред'явити митному органу необхідні для здійснення митного контролю і митного оформлення документи;
4) у невідкладних випадках за свій рахунок здійснювати вивантаження, навантаження, розпакування та упакування товарів і пред'являти їх до митного контролю.
Коментованою статтею законодавець встановлює обов'язки осіб, які переміщують товари під митним контролем автомобільним транспортом.
Що стосується обов'язку особи, зазначеного в п.1 коментованої статті, то за порушення цих правил передбачена адміністративна відповідальність згідно зі статтями 332, 338 МК.
У випадку порушення вимог, зазначених у п.2 коментованої статті, то винні особи притягуються до адміністративної відповідальності згідно зі статтями 331, 336, 337 МК (див. коментар до цих статей).
Відповідальність за порушення вимог, зазначених у п.З коментованої статті, настає відповідно до ст. 344 МК.
Під невідкладними випадками в п.4 коментованої статті законодавець розуміє аварії або дії непереборної сили (детально це питання розглянуто в коментарі до ст. 126 МК).