Вход

Обов'язки митного органу щодо роз'яснення вимог, виконання яких забезпечує можливість митного оформлення

Стаття 80. Обов'язки митного органу щодо роз'яснення вимог, виконання яких забезпечує можливість митного оформлення

У разі відмови у митному оформленні та пропуску через митний кордон України товарів і транспортних засобів митний орган зобов'язаний видавати заінтересованим особам письмове повідомлення із зазначенням причин відмови та вичерпним роз'ясненням вимог, виконання яких забезпечує можливість митного оформлення та пропуску цих товарів і транспортних засобів через митний кордон України.

У коментованій статті законодавець зобов'язує митні органи роз'яснювати вимоги митного законодавства суб'єктам, які переміщують товари та транспортні засоби через митний кордон України, виконання яких забезпечує можливість митного оформлення.
Відповідно до коментованої статті, у випадках, передбачених чинним митним законодавством України та міжнародними договорами України, які підписані у встановленому законом порядку, митні органи вправі відмовити у здійсненні митного оформлення. У разі відмови у митному оформленні та пропуску через митний кордон України товарів та транспортних засобів митний орган повинен видати заінтересованим особам письмове повідомлення із зазначенням причин відмови та вичерпним роз'ясненням вимог, виконанім яких забезпечує можливість митного оформлення та пропуску цих товарів і транспортних засобів через митний кордон України. Так відповідно до Положення про вантажну митну декларацію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.1997 р. №574, з урахуванням Наказу Державної митної служби України №669 від 08.08.2007 р., у разі відмови у прийнятті ВМД для оформлення обов'язково заповнюється картка відмови у митному оформленні згідно з порядком, установленим Державною митною службою. Порядок оформлення й використання Картки відмови в прийнятті митної декларації, митному оформленні чи пропуску товарів і транспортних засобів через митний кордон України затверджено наказом Державної митної служби України від 12.12.2005 р. №1227, який визначає механізм надання митним органом письмового повідомлення заінтересованим особам про відмову в прийнятті митної декларації, митному оформленні чи пропуску товарів ітранспортних засобів через митний кордон України. Картка формується в електронному вигляді з використанням програмно-інформаційного комплексу "Відмова в прийнятті митної декларації, митному оформленні чи пропуску товарів і транспортних засобів через митний кордон України" Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України посадовою особою митного органу, яка з огляду на обставини (заборону на переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України; відсутність документів, потрібних для здійснення митного оформлення чи пропуску товарів і транспортних засобів тощо) прийняла рішення про відмову. У Картці повинні бути в стислому вигляді зазначені причини відмови з посиланням на норми законодавства України, а також вичерпні роз'яснення вимог, виконання яких забезпечує можливість прийняття митної декларації, митного оформлення чи пропуску цих товарів і транспортних засобів через митний кордон України.
Відповідно до чинного законодавства України підприємство або перевізник чи особа, уповноважена на декларування, має право оскаржити дії митного органу до:
- регіональної митниці;
- Державної митної служби України - стосовно дій митниць центрального підпорядкування та рішень регіональних митниць;
- до арбітражного суду;
- до адміністративного суду.