Вход

Обов'язки декларанта

Стаття 88. Обов'язки декларанта

Декларант виконує всі обов'язки і несе у повному обсязі відповідальність, передбачену цим Кодексом, незалежно від того, чи він є власником товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України, митним брокером чи іншою уповноваженою особою.
Декларант зобов'язаний:
- здійснити декларування товарів і транспортних засобів відповідно до порядку, встановленого цим Кодексом;
- на вимогу митного органу пред'явити товари і транспортні засоби для митного контролю і митного оформлення;
- надати митному органу передбачені законодавством документи і відомості, необхідні для виконання митних процедур;
- сплатити податки і збори.

У коментованій статті законодавець встановлює обов'язки декларанта та відповідальність останнього за порушення чинного митного законодавства України.
У ч.І коментованої статті зазначається, що декларант (юридична чи фізична особа, яка здійснює декларування товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України) виконує всі обов'язки і несе у повному обсязі відповідальність, передбачену МК, незалежно від того, чи він є власником товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України, митним брокером чи іншою уповноваженою особою.
Декларант, відповідно до чинного законодавства, зобов'язаний:
а) здійснити декларування товарів і транспортних засобів відповідно до порядку, встановленого цим Кодексом. Детальніше див. коментар до ст. 81 МК;
б) на вимогу митного органу пред'явити товари і транспортні засоби для митного контролю і митного оформлення. Детальніше див. коментар до ст. 55 МК;
в) надати митному органу передбачені законодавством документи і відомості, необхідні для виконання митних процедур. Вищеназваний обов'язок декларанта детально розглянуто в коментарях до статей 45 та 54 МК;
г) сплатити податки і збори (на декларанта законодавцем покладається обов'язок сплатити всі податки та збори, передбачені законодавством України, які стосуються переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України).
У випадку порушення декларантом своїх зобов'язань щодо здійснення декларування товарів і транспортних засобів відповідно до порядку, встановленого чинним митним законодавством України, він може бути притягнутий до адміністративної відповідальності за статтею 340 МК - недекларування товарів, транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України.