Обов 'язок власника або уповноваженого ним органу щодо полегшення і оздоровлення умов праці праці

Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний вживати заходів щодо полегшення і оздоровлення умов праці працівників шляхом впровадження прогресивних технологій, досягнень науки і техніки, засобів механізації та автоматизації виробництва, вимог ергономіки, позитивного досвіду з охорони праці, зниження та усунення запиленості та загазованості повітря у виробничих приміщеннях, зниження інтенсивності шуму, вібрації, випромінювань тощо.
(Стаття 158 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3694-12 від 15.12.93)
Коментована стаття встановлює один з обов'язків власника по організації охорони праці на підприємстві — вжиття заходів для полегшення і оздоровлення умов праці працівників. Цей обов'язок він реалізує шляхом:
— впровадження прогресивних технологій, досягнень науки і техніки, засобів механізації та автоматизації виробництва;
— впровадження вимог ергономіки, позитивного досвіду з охорони праці;
— зниження та усунення запиленості та загазованості повітря у виробничих приміщеннях, зниження інтенсивності шуму, вібрації, випромінювання.