Вход

Обмеження в роботі, яка пов'язана із здійсненням контролю за роботою близьких родичів

Стаття 416. Обмеження в роботі, яка пов'язана із здійсненням контролю за роботою близьких родичів
Посадові особи митних органів не можуть обіймати посади, перебування на яких передбачає прийняття рішень з питань діяльності підприємств - митних брокерів, митних перевізників, власників митних ліцензійних складів та складів тимчасового зберігання, а також службові зносини з такими підприємствами, якщо у штаті цих підприємств перебувають близькі родичі зазначених посадових осіб.
Відповідно до ч. 1 ст.25"1 КЗпП України власник має право запроваджувати обмеження щодо спільної роботи на одному і тому ж підприємстві, в установі, організації осіб, які є близькими родичами чи свояками (батьки, подружжя, брати, сестри, діти, а також батьки, брати, сестри і діти подружжя), якщо у зв'язку з виконанням трудових обов'язків вони безпосередньо підпорядковані або підконтрольні один одному.
Частина 2 названої статті встановлює, що на підприємствах, в установах, організаціях державної форми власності порядок запровадження таких обмежень встановлюється законодавством.
Так п.З статті 12 Закону «Про державну службу» встановлюється, що не можуть бути обраними або призначеними на посаду в державному органі або його апараті особи, які у випадку прийняття на службу будуть безпосередньо підлеглі або підконтрольні особам, які є їхніми близькими родичами або свояками.
Коментована стаття конкретизує це положення щодо посадових осіб, які приймають рішення стосовно підприємств — митних брокерів, митних перевізників, власників митних ліцензійних складів та складів тимчасового зберігання, які у своїй діяльності підконтрольні особі, яка приймає це рішення.