Вход

Обмеження щодо вивезення громадянами за межі митної території України окремих товарів

Стаття 251. Обмеження щодо вивезення громадянами за межі митної території України окремих товарів
Не допускається вивезення громадянами за межі митної території України незалежно від загальної вартості:
1) товарів, щодо яких відповідно до законодавства України застосовуються заходи тарифного та нетарифного регулювання експорту;
2) товарів, на які встановлено державні дотації, крім предметів особистого користування;
3) товарів промислового призначення (обладнання, комплектуючих виробів, матеріалів тощо) згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України.
Вивезення дорогоцінних металів (за винятком банківських металів, пам'ятних та ювілейних монет України із дорогоцінних металів), дорогоцінного каміння та виробів з них, а також культурних цінностей з метою їх відчуження дозволяється у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України. Порядок вивезення банківських металів, пам'ятних та ювілейних монет України із дорогоцінних металів визначається Національним банком України.
(Стаття 251 із змінами, внесеними згідно із Законом №291-IV від 28.11.2002 - набирає чинності з 01.01.2003 року)
Коментована стаття встановлює загальний перелік окремих категорій товарів, вивезення яких незалежно від їхньої загальної вартості не допускається.
Постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2002 р. №1911(зі змінами та доповненнями) затверджений Перелік товарів промислового призначення, вивезення яких громадянами України, іноземцями та особами без громадянства за межі митної території України не допускається.
На виконання пункту 3 частини 1 коментованої статті Кабінетом Міністрів України видано Постанову від 11.09.1996 р. №1094, яка затвердила "Перелік предметів промислового призначення, що застосовуються у виробничій сфері, вивезення (пересилання) яких громадянами України, іноземцями та особами без громадянства за межі митної території України забороняється".
До названого Переліку увійшли такі товари згідно з кодом УКТ ЗЕД:
Код УКТ ЗЕД
Найменування предмета
1
2
0505 10 10 00
Необроблене пір'я, придатне до набивання, та необроблений пух
2805 30
Рідкісноземельні метали, скандій та ітрій у чистому вигляді, у сумішах або сплавах
2805 40
Ртуть
4101
Шкури необроблені великої рогатої худоби або тварин родини конячих (свіжі або солоні, сушені, оброблені вапном, протравлені чи консервовані іншим способом, але не дублені, не вироблені під пергамент і не піддані подальшій обробці), з волосяним покровом або без волосяного покрову, спилок або неспилок
4102
Необроблені шкіри овець або шкурки ягнят (свіжі або солоні, сушені, оброблені вапном, зольні, нікельовані або консервовані іншим способом, але не дублені, не вироблені під пергамент і не піддані подальшій обробці), з вовняним покровом або без вовняного покрову, спилок або неспилок, крім зазначених у примітці 1 "в" до групи 41
4103
Шкури та шкіри необроблені (шкірсировина) (свіжа або солона, сушена, оброблена вапном, зольна, нікельована чи консервована іншим способом, але не дублена, не вироблена під пергамент і не піддана подальшій обробці), з волосяним покровом або без волосяного покрову, спилок або неспилок, крім зазначених у примітках б) або 1 в) до групи 41, у товарних позиціях 4101, 4102, у товарній підпозиції'4103 10 та у товарній підкатегорії 4103 20 00 00
4403 10
Лісоматеріали оброблені фарбою, протруювачами, креозотом або іншими консервантами
4403 20
Лісоматеріали, з хвойних порід, крім оброблених фарбою, протруювачами, креозотом або іншими консервантами
4403 91 00 00
Лісоматеріали з дуба ((Зиегсиэ эрр.), крім оброблених фарбою, протруювачами, креозотом або іншими консервантами
4403 92 00 00
Лісоматеріали з бука (Радиэ эрр.), крім оброблених фарбою, протруювачами, креозотом або іншими консервантами
4403 99
Лісоматеріали, крім оброблених фарбою, протруювачами, креозотом або іншими консервантами, крім лісоматеріалів з хвойних порід, з дуба (Сшегсиэ эрр.), з бука (Радив врр.) та з деревини тропічних порід, зазначених у примітці 1 до підпозиції групи 44
7106
Срібло (включаючи срібло з гальванічним покриттям з золота або платини), у необробленому, або напівобробленому вигляді або у вигляді порошку
7108
Золото (включаючи золото, плаковане платиною), необроблене, напівоброблене, або у вигляді порошку
7110
Платина необроблена, напівоброблена або у вигляді порошку
7112
Відходи або брухт дорогоцінних металів або металів, плакованих дорогоцінними металами;
інші відходи або брухт з вмістом дорогоцінних металів або сполук дорогоцінних металів,
використовувані, головним чином, для вилучення дорогоцінних металів
7115
Інші вироби з дорогоцінних металів або металів, плакованих або дубльованих дорогоцінними металами
7403 21 00 00
Сплави на основі міді та цинку (латуні)
7403 22 00 00
Сплави на основі міді та олова (бронзи)
7403 23 00 00
Сплави на основі міді та нікелю (купронікелі) або з міді, нікелю та цинку (нейзільберу)
 
Продовження табл.
1
2
7403 29 00 00
Сплави з міді (за винятком лігатур товарної позиції 7405), крім сплавів на основі міді та цинку (латуні), на основі міді та олова (бронзи), на основі міді та нікелю (купронікелі) або з міді, нікелю та цинку (нейзільберу)
7404 00
Відходи і брухт з міді
7407
Прутки, бруски та профілі з міді
7408
Дріт мідний
7502-7508
Нікель необроблений , відходи та брухт, порошки та луска, прутки, бруски, профілі та дріт, плити, листи, стічки та фольга, труби, трубки та фітинги для них та інші вироби з нікелю
7801
Свинець необроблений
7802 00 00 00
Відходи та брухт із свинцю
8001-8007 00 0000
Олово необроблене, відходи та брухт, прутки, бруски, профілі та дріт, пластини, листи, стрічки, фольга, труби, трубки, фітинги для них та інші вироби з олова
8101
Вольфрам і вироби з вольфраму, включаючи відходи та брухт
8102
Молібден і вироби з молібдену, включаючи відходи та брухт
8103
Тантал і вироби з танталу, включаючи відходи та брухт
8104
Магній та вироби з магнію, включаючи відходи та брухт
8105
Штейни кобальтові та інші проміжні продукти металургії кобальту; кобальт і вироби з кобальту, включаючи відходи та брухт
8106 00
Вісмут і вироби з вісмуту, включаючи відходи та брухт
8107
Кадмій і вироби з кадмію, включаючи відходи та брухт
8108
Титан та вироби з титану, включаючи відходи та брухт
8109
Цирконій та вироби з цирконію, включаючи відходи та брухт
8110 00
Сурма та вироби з сурми, включаючи відходи та брухт
8111 00
Марганець та вироби з марганцю, включаючи відходи та брухт
8112
Берилій, хром, германій, ванадій, галій, гафній (кельтій), індій, ніобій
(колумбій), реній і талій, а також вироби із цих металів, включаючи відходи та брухт
8113 00
Металокераміка і вироби з металокераміки, включаючи відходи та брухт
Частина друга коментованої статті встановлює, що вивезення дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та виробів з них, а також культурних цінностей з метою їх відчуження дозволяється у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.
Відповідно до цієї умови Кабінетом Міністрів України видана Постанова від 15.05.2003 р. №700 "Про порядок вивезення за межі митної території України громадянами дорогоцінних металів (за винятком банківських металів, пам'ятних та ювілейних монет України із дорогоцінних металів), дорогоцінного каміння та виробів з них, а також культурних цінностей з метою їх відчуження".
Даний нормативний документ закріплює, що вивезення за межі митної території України громадянами дорогоцінних металів (за винятком банківських металів, пам'ятних та ювілейних монет України із дорогоцінних металів), дорогоцінного каміння та виробів з них, з метою їх відчуження, здійснюється:
1) у разі, коли їх сукупна вартість не перевищує суму, еквівалентну 200 євро _ (крім заборонених до вивезення за межі митної території України та особистих
- речей), з обов'язковим письмовим декларуванням у порядку, встановленому законодавством для громадян, без сплати податків і зборів;
2) у разі, коли їх сукупна вартість перевищує суму, еквівалентну 200 євро (крім особистих речей), у порядку та на умовах, встановлених законодавством для підприємств, за погодженням з Міністерством фінансів.
Вивезення за межі митної території України культурних цінностей з метою їх відчуження здійснюється на підставі свідоцтва встановленого зразка на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей:
1) громадянами, які не є суб'єктами підприємницької діяльності, без сплати податків і зборів;
2) громадянами, які є суб'єктами підприємницької діяльності, у порядку та на умовах, встановлених законодавством для підприємств.
Оформлення права на вивезення культурних цінностей з території України здійснюється згідно з Законом України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей" у відповідності з вимогами Інструкції про порядок оформлення права на вивезення, тимчасове вивезення культурних цінностей та контролю за їх переміщенням через державний кордон України, затвердженої наказом №258 від 22.04.2002 р. (див. коментар до ст. 247 та ін. статей).
Клопотання про право на вивезення культурних цінностей подається власником до Державної служби контролю або до уповноваженого Державної служби контролю не пізніше ніж за місяць до їх вивезення.
До клопотання додаються:
- документ, що посвічує заявника:
- для фізичної особи - паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення особи громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт, посвідчення особи моряка, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон;
- для юридичної особи - копія довідки про присвоєння коду за ЄДРПОУ;
- документ, що підтверджує право власності заявника на культурні цінності;
- у разі вивезення смичкових інструментів та смичків - паспорти на них установленого зразка, які видаються Міністерством культури і туризму України;
- два примірники переліку культурних цінностей, які вивозяться, тимчасово вивозяться, встановленого зразка згідно з додатком 2 (у разі потреби);
- під час вивезення музичних інструментів подаються два примірники списків згідно з додатком 3; друкованих видань - згідно з додатком 4; предметів філателії - згідно з додатком 5;
- по два примірники кольорових фотографій кожної культурної цінності, розміром 13 х 18 см (крім предметів філателії, нумізматики, боністики та фалеристики, надання фотографій на які непотрібно);
- висновок державної експертизи.
Порядок проведення державної експертизи культурних цінностей та розміри плати за неї визначаються та затверджуються Кабінетом Міністрів України.
Рішення про можливість або неможливість вивезення культурних цінностей за межі України і видачу свідоцтва приймає Державна служба контролю або уповноважений Державної служби контролю на підставі висновку державної експертизи і поданих документів.
На свідоцтві, кожному аркуші переліку дозволених до вивезення культурних цінностей та їх фотографіях посадова особа Державної служби контролю або уповноважений Державної служби контролю проставляє відтиск штампа "Дозволено до вивезення з України", а на переліку та фотографіях - номер свідоцтва та дату його видачі, у відтиску штампа - підпис.
У випадках, коли державну експертизу за дорученням Державної служби контролю або уповноваженого Державної служби контролю проводив експерт, фотографії завіряються підписом цього експерта із зазначенням дати та відбитком відповідної печатки установи, що проводила державну експертизу.
Один комплект переліку та фотографій культурних цінностей разом із свідоцтвом видається власнику.
Свідоцтво дійсне упродовж шести місяців від дати його видачі.
Культурні цінності та свідоцтво (а на вимогу мистецтвознавця та/або посадової особи митного органу - їх переліки і фотографії) власник подає:
- при виїзді з України - мистецтвознавцям (у разі їх наявності) та посадовим особам митних органів;
- при пересиланні - суб'єктам підприємницької діяльності, які надають послуги з пересилання міжнародних відправлень (у т.ч. поштових). Свідоцтво (а в разі необхідності - перелік культурних цінностей та їх фотографії) долучаються до супровідних документів на ці відправлення.
Відмова власника, який порушив клопотання про вивезення культурних цінностей, подати на державну експертизу заявлені до вивезення культурні цінності розглядається як відмова власника від їх вивезення.
Якщо за результатами державної експертизи культурна цінність дає підстави для занесення її до Державного реєстру національного культурного надбання, матеріали державної експертизи передаються відповідному центральному органові виконавчої влади незалежно від згоди власника, який порушив клопотання.
Якщо власник культурних цінностей, заявлених до вивезення, незгоден з висновком державної експертизи або з рішенням Державної служби контролю або уповноваженого Державної служби контролю про відмову у видачі свідоцтва, у випадках, зазначених у пунктах 1.4, 2.7 Інструкції, він має право оскаржити ці рішення у вищій інстанції - Державній службі контролю або в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.