Обмеження щодо розміщення товарів на складі тимчасового зберігання

Стаття 106. Обмеження щодо розміщення товарів на складі тимчасового зберігання

На складі тимчасового зберігання можуть розміщуватися будь-які товари і транспортні засоби. Товари, які можуть завдати шкоди іншим товарам, або ті, що потребують особливих умов зберігання, повинні розміщуватися в спеціально пристосованих приміщеннях складу тимчасового зберігання.
Не підлягають передачі на тимчасове зберігання підприємствам товари і транспортні засоби, що зберігаються виключно митним органом відповідно до статті 166 цього Кодексу.
Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи може визначати також перелік окремих видів товарів і транспортних засобів, які передаються на тимчасове зберігання під митним контролем лише на склади митних органів.
У коментованій статті встановлюються обмеження щодо розміщення товарів на складі тимчасового зберігання.
Відповідно до ч.І коментованої статті на складі тимчасового зберігання можуть розміщуватися будь-які товари і транспортні засоби. При розміщенні предметів на складі, як власник складу, так і посадова особа митного органу, яка надала дозвіл на розміщення, повинні враховувати специфіку товару, його окремі якості, з тим, щоб товари, які можуть завдати шкоди іншим товарам, або ті, що потребують особливих умов зберігання розміщувалися в спеціально пристосованих приміщеннях складу тимчасового зберігання.
Власник СТЗ не може відмовити в розміщенні на СТЗ товарів і транспортних засобів, що перебувають під митним контролем, після прийняття посадовою особою митного органу рішення про таке розміщення. Крім того, власник складу повинен облаштувати склад, відповідно до вимог чинного митного законодавства та статей 104-105 МК. На власника складу тимчасового збереження покладається обов'язок окремого зберігання партій товарів. Дозволяється спільне зберігання партій товарів окремих категорій
за умови документального підтвердження виготовлення їх одним виробником із застосуванням єдиного технологічного процесу та притаманності цим товарам однакових фізичних і якісних характеристик.
Чинне митне законодавство визначає, що будь-які зміни в планах складських приміщень, резервуарів, майданчиків, що використовуються як СТЗ, і їх розміщення на території здійснюються власником СТЗ після погодження цих змін із митним органом, у зоні діяльності якого розташовано СТЗ.
Положення ч,2 коментованої статті встановлює виняток щодо товарів, які зберігаються виключно митним органом і не можуть бути розміщені на складі тимчасового зберігання. Перелік цих товарів, та умови зберігання детальніше див. в коментарі до ст. 166 МК.
Положеннями ч.З коментованої статті Державна митна служба України має право встановлювати своїми нормативно-правовими актами перелік окремих видів товарі та транспортних засобів, які передаються на тимчасове зберігання під митним контролем лише на склади митних органів.