Обмеження праці жінок на роботах у нічний час

Залучення жінок до робіт у нічний час не допускається, за винятком тих галузей народного господарства, де це викликано особливою необхідністю і дозволяється як тимчасовий захід.
Перелік цих галузей і видів робіт із зазначенням максимальних термінів застосування праці жінок у нічний час затверджується Кабінетом Міністрів України.
Зазначені у частині першій цієї статті обмеження не поширюються на жінок, які працюють на підприємствах, де зайняті лише члени однієї сім'ї.
(Стаття 175 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3694-12 від 15.12.93)
1. Коментованою статтею, як виняток, дозволяється залучення жінок до робіт у нічний час (крім вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років) у тих галузях народного господарства, де дотримано одночасно дві умови: наявною є особлива необхідність у виконанні роботи у нічний час і така робота є тимчасовим заходом.
2. Обмеження праці жінок на роботах у нічний час не поширюються на селянські (фермерські) господарства, а також на приватні підприємства, які засновані на власності фізичної особи і на яких зайняті лише члени однієї сім'ї.