Обмеження надурочних робіт для працівників, які навчаються

Працівників, які навчаються без відриву від виробництва в середніх і професійно-технічних закладах освіти, забороняється залучати в дні занять до надурочних робіт.
(Стаття 220 в редакції Закону № II 7-ХIV від 18.09.98)
Коментована стаття визначає пільги для працівників, які навчаються без відриву від виробництва заочно чи на вечірніх відділеннях в середніх та професійно-технічних закладах: в дні занять ці працівники звільняються від надурочних робіт. Обмежень за-лучати їх до надурочних робіт в інші дні закон не встановлює.