Інші питання діяльності виробничого кооперативу

Стаття 110. Інші питання діяльності виробничого кооперативу
1. Інші питання діяльності виробничого кооперативу регулюються цим Кодексом, іншими законами.
Положення коментованої статті мають відсилочний характер. Питання діяльності вироб­ничого кооперативу, не врегульовані статтями 93—100 ГК, регламентуються іншими його положеннями, а також відповідними положеннями нормативних актів України.