Інші форми об'єднання інтересів підприємств

Стаття 127. Інші форми об'єднання інтересів підприємств
1. Законом можуть визначатися й інші форми об'єднання інтересів підприємств (со­юзи, спілки, асоціації підприємців тощо), не передбачені у статті 120 цього Кодексу.
Як свідчить практика, підприємства об'єднують свої інтереси і в інших формах, перед­бачених законом, які, однак, не мають характеру господарських об'єднань (Український союз промисловців і підприємців, Спілка орендарів і підприємців України, Спілка підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств тощо), а є громадськими об'єднаннями.