Збереження заробітної плати на час додаткових відпусток у зв'язку з навчанням

На час додаткових відпусток у зв'язку з навчанням (статті 211, 213, 216 цього Кодексу) за працівниками за основним місцем роботи зберігається середня заробітна плата.
(Стаття 217 в редакції Закону № 1I7-XIV від 18 09.98!
Коментована стаття визначає, що на час додаткових відпусток у зв'язку з навчанням працівник за місцем основної роботи
одержує середню місячну зарплату. Згідно зі ст. 21 Закону України «Про відпустки» заробітна плата за час відпустки виплачується за три дні до її початку. Механізм обчислення середнього заробітку працівникам за час додаткових відпусток у зв'язку з навчанням передбачено Порядком обчислення середньої заробітної плати, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 100 від 8 лютого 1995 р.