Вход

Пільги працівникам, які навчаються у вищих закладах освіти

Працівникам, які навчаються у вищих закладах освіти з вечірньою та заочною формами навчання, надаються додаткові відпустки у зв'язку з навчанням, а також інші пільги, передбачені законодавством.
(Стаття 215 із змінами, внесеними згідно із Законом № 263/95-ВР від 05.07.95; в редакції Закону № 117-XIV від 18.09.98)
Коментована стаття дає загальне визначення про надання додаткових відпусток працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання.
Подальша конкретизація її положень наведена у статтях 216— 218 КЗпП, в Законі України «Про відпустки».