Пільги для працівників, які навчаються в середніх і професійно-технічних закладах освіти

Для працівників, які навчаються без відриву від виробництва в середніх і професійно-технічних закладах освіти, встановлюється скорочений робочий тиждень або скорочена тривалість щоденної роботи із збереженням заробітної плати у встановленому порядку; їм надаються також і інші пільги.
(Стаття 208 іч змінами, внесеними згідно її Законом № 117-XIV від 18.09.98)
1. Коментована стаття в загальній формі передбачає пільги для працівників, що навчаються без відриву від виробництва в середніх та професійно-технічних навчальних закладах. Окремі ж види цих пільг регламентовані у статтях 209—210 КЗпП
2. Підставою для надання пільг у зв'язку з навчанням є відомості про відвідування занять та успішність учнів, які керівництво навчальних закладів повідомляє адміністрації за місцем роботи учнів.
3. Скорочення робочого часу та відпустки для осіб, які поєднують виробничу роботу з навчанням, має цільове призначення, оскільки таке поєднання вимагає від працівника додаткового напруження сил.
4. Право на одержання пільг по робочому часу і відпустці не залежить від тривалості роботи на підприємстві, в установі, організації. В зв'язку з цільовим призначенням навчальні відпустки надаються тільки в натурі, — грошова компенсація за ці відпуст¬ки не виплачується.