Надання вагітним жінкам і жінкам, які мають дітей віком до чотирнадцяти років, путівок до санатор

Власник або уповноважений ним орган повинен у разі необхідності надавати вагітним жінкам і жінкам, які мають дітей віком до чотирнадцяти років або дітей-інвалідів, путівки до санаторіїв та будинків відпочинку безкоштовно або на пільгових умовах, а також матеріальну допомогу.
(Стаття 185 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР №4617-10 від 24.01.83; Законом № 871-12 від 20.03.91)
1. Необхідність у санаторно-курортному лікуванні має бути підтверджено медичною довідкою. Йдеться про обов'язок саме власника або уповноваженого ним органу надавати зазначеним категоріям жінок путівки до санаторіїв та будинків відпочинку безкоштовно або на пільгових умовах.
2. Матеріальна допомога надається власником або уповноваженим ним органом спільно з профспілковим комітетом в розмірах, передбачених колективним договором.
3. Згідно із п. 15 ст. 38 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» виборний орган профспілкової організації на підприємстві, в установі або організації направляє працівників на умовах, передбачених колективним договором або угодою, до санаторіїв, профілакторіїв і будинків відпочинку, туристських комплексів, баз та оздоровчих закладів, перевіряє організацію медичного обслуговування працівників та членів їх сімей.
4. Згідно з Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженою наказом Міністерства статистики України від 11 грудня 1995 p., матеріальна допомога та вартість путівок на лікування і відпочинок виплачуються з фонду оплати праці і належать до інших заохочувальних та компенсаційних виплат.
5. Інструкцією про порядок планування і надання путівок на санаторно-курортне лікування та відпочинок, придбаних за кошти соціального страхування, затвердженою постановою правління Фонду соціального страхування України від 19 травня 1999 p., передбачено, що путівки на санаторно-курортне лікування і від¬починок надаються працівникам за рішенням профспілкового комітету.
Путівки до санаторіїв, пансіонатів з лікуванням і курортних міських водогрязелікарень надаються працівникам на підставі особистої заяви та медичної довідки про потребу в санаторно-курортному лікуванні, а до пансіонатів і будинків відпочинку — особистої заяви.