Оплата праці за незакінченим відрядним нарядом

У разі, коли працівник залишає відрядний наряд незакінченим з незалежних від нього причин, виконана частина роботи оплачується за оцінкою, визначеною за погодженням сторін відповідно до існуючих норм і розцінок.
1. Працівнику надається право вимагати оплати його роботи у випадках, коли він залишає відрядний наряд незакінченим з незалежних від нього причин (не забезпечені безпечні умови праці, несправне обладнання, відсутні у необхідній кількості сировина, матеріали, інструменти тощо), в розмірі, який визначається шляхом множення кількості фактично виробленої продукції (виконаних операцій) на відрядну розцінку відповідного розряду виконуваної роботи.
2. Умови про оплату праці при невиконанні норм виробітку (часу), коли працівник залишає відрядний наряд незакінченим з незалежних від нього причин, у більшому розмірі можуть бути передбачені в колективному договорі та трудовому договорі (контракті), і з того часу стають обов'язковими для роботодавця.