Вход

Повідомлення працівників про запровадження нових або зміну діючих умов оплати праці

Про нові або зміну діючих умов оплати праці в бік погіршення власник або уповноважений ним орган повинен повідомити працівника не пізніш як за два місяці до їх запровадження або зміни.
(Стаття 103 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР № 2240-10 від 29.07.81; Законом № 871-12 від 20.03.91, в редакції Закону № 357/96-ВР від 10.09.96)
1. Запровадження нових або зміна діючих умов оплати праці обумовлюється визнанням за власником або уповноваженим ним органом права внесення змін в організацію праці.
Зміни в організації праці — об'єктивно необхідні дії власника або уповноваженого ним органу, обумовлені запровадженням нової техніки і технології, вдосконаленням структури підприємства, покращенням управлінської діяльності та використанням робочого часу, спрямовані на підвищення продуктивності праці, покращення економічних і соціальних показників, запобігання банкрутству і масовому звільненню робітників під час тимчасових зупинок підприємств та їх приватизації, а також створення безпечних умов праці і покращення її санітарно-гігієнічних умов.
2. Умовами, що дозволяють власнику або уповноваженому ним органу запровадження нових або зміну діючих умов оплати праці, є:
— рішення власника або уповноваженого ним органу про зміни в організації оплати праці, яке обов'язково погоджене з профспілковим органом;
— зміни в умовах праці не повинні впливати на трудову функцію робітника, тобто роботу за певною спеціальністю, посадою, кваліфікацією, обумовленими в трудовому договорі;
— про запровадження нових або зміну діючих умов оплати праці працівник повинен бути попереджений не пізніш як за два місяці до їх запровадження або зміни.
3. Порушення власником або уповноваженим ним органом юридичного обов'язку про попередження працівника про запрвадження нових або зміну діючих умов оплати праці дає працівникові право в судовому порядку вимагати оплати праці на попередніх умовах впродовж двох місяців з того часу, коли працівнику фактично стало відомо або коли він повинен був дізнатися про введення нових або зміну діючих умов оплати праці.
Із змісту ст. 103 КЗпП не вбачається, що її правила не застосовуються у випадках зміни робітнику розряду на підставі ч. 5 ст. 96 КЗпП або зменшення службовцю посадового окладу за результатами атестації згідно з ч. 6 цієї статті.