Вход

Звіти про виконання колективного договору

Сторони, які підписали колективний договір, щорічно в строки, передбачені колективним договором, звітують про його виконання.
(Стаття 20 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3693-12 від 15.12.93)
1. У нормативному порядку встановлено вимогу до сторін колективного договору щорічно звітувати про хід його виконання. Строки, протягом яких сторони звітують, визначаються в колективному договорі. Сторони можуть передбачити в колективному договорі періодичність проведення звітування, форми його здійснення та інші питання, що стосуються звітування сторін про виконання колективного договору.
2.  Коментована стаття не вказує організаційної форми звітування сторін про виконання колективного договору. Проте ст. 17 Закону України «Про підприємства в Україні» передбачає взає-мозвітування сторін на зборах (конференції) трудового колективу. Про необхідність звітування виборним профспілковим органом підприємства, установи, організації про виконання колективного договору саме на загальних зборах трудового колективу вказано у ст. 38 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності». Розгляд та схвалення проекту колективного договору здійснюється також загальними зборами (конференцією) трудового колективу. Враховуючи вказане, щорічне звітування сторін повинно відбуватися на загальних зборах (конференції) трудового колективу.
3.  Сторони можуть передбачити в колективному договорі й іншу періодичність та організаційні форми проведення звітування, наприклад, проведення щоквартальних спільних зустрічей з розгляду виконання колективного договору, скерування письмових звітів тощо.