ПРО ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ (Закон України від 16 грудня 1997 р. N 724/97-ВР )

Закон України
від 16 грудня 1997 р. N 724/97-ВР

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 47, ст.648; 1993 р., N 2, ст.4; 1994 р., N 27, ст.221) виклавши його в такій редакції:

"ПРО ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Закон України

[Дію закону зупинено для сільськогосподарських товаровиробників - учасників експерименту по запровадженню єдиного податку на території Глобинського району Полтавської обл., Старобешівського району Донецької обл. та Ужгородського району Закарпатської обл. згідно із Законом України N 25/98-ВР від 15.01.98 р.]

[Дію закону зупинено для сільськогосподарських товаровиробників - платників фіксованого сільськогосподарського податку з 01.01.99 р. згідно із Законом України N 320-XIV від 17.12.98 р.]

[Дію Закону зупинено на період проведення експерименту для підприємств легкої та деревообробної промисловості Чернівецької області - учасників економічного експерименту згідно із Законом України N 1375-XIV від 13.01.2000 р.]

Цей Закон визначає правові основи забезпечення фінансування витрат, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг загального користування та сільських доріг України.
[Преамбулу доповнено згідно із Законом України N 986-XIV від 16.07.99 р.]

Стаття 1.

Автомобільні дороги загального користування та сільські дороги України (далі - автомобільні дороги) - це дороги державного та місцевого значення, які забезпечують внутрішньодержавні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів із врахуванням адміністративно-і територіального поділу держави, з'єднують населені пункти і є складовою частиною єдиної транспортної системи держави.
Класифікація та перелік цих доріг затверджуються Кабінетом Міністрів України.
Автомобільні дороги є державною власністю, крім сільських доріг, порядок управління якою встановлюється Кабінетом Міністрів України.
[Частини першу та третю доповнено згідно із Законом України N 986-XIV від 16.07.99 р.]

Стаття 2.

Витрати, пов'язані з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг, здійснюються за рахунок бюджетних та інших коштів для реалізації програм розвитку дорожнього господарства України з метою підвищення соціального рівня життя населення, особливо в сільській місцевості, забезпечення автомобільних перевезень пасажирів та вантажів, оздоровлення екологічної обстановки, створення на дорогах належних умов безпеки руху та сучасних елементів дорожнього сервісу, зменшення збитків через незадовільні дорожні умови.
[Дію частини другої статті 2 зупинено на 2000 рік в частині формування дорожніх фондів згідно із Законом України від 17.02.2000 р. N 1458-III]
[Дію частини другої статті 2 зупинено на 2001 рік у частині формування дорожніх фондів згідно із Законом України від 07.12.2000 р. N 2120-III]
[Дію частини другої статті 2 зупинено на 2002 рік згідно із Законом України N 2905-III від 20.12.2001 р.]
[Дію частини другої статті 2 зупинено на 2003 рік згідно із Законом України N 380-IV від 26.12.2002 р.]
[Дію частини другої статті 2 зупинено на 2004 рік згідно із Законом України N 1344-IV від 27.11.2003 р.]
[Дію частини другої статті 2 зупинено на 2005 рік у частині формування дорожніх фондів згідно із Законом України N 2285-IV від 23.12.2004 р.]
[Частину другу статті 2 виключено згідно із Законом України N 2505-IV від 25.03.2005 р.]
Зазначені кошти не підлягають вилученню або витрачанню на цілі, не пов'язані з потребами дорожнього господарства.
У випадках, коли ці кошти не витрачені протягом поточного бюджетного року, вони зберігають цільове призначення в наступному році.
Управління коштами дорожніх фондів здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
[Частини другу та п'яту викладено у новій редакції, перше речення частини четвертої виключено згідно із Законом України N 986-XIV від 16.07.99 р.]

Стаття 3.

У Державному бюджеті України щорічно передбачаються видатки на фінансування робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг.
Для цих цілей у складі Державного бюджету України створюється Державний дорожній фонд України.
Дохідна частина цього фонду формується за рахунок надходжень від акцизного збору та ввізного мита на нафтопродукти, акцизного збору та ввізного мита з імпортованих на митну територію України транспортних засобів та шин до них, інших надходжень до Державного бюджету України, в обсягах, що визначаються законом про Державний бюджет України на поточний рік, а також надходжень, визначених статтею 5 цього Закону.
[У частину третю статті 3 внесено зміни згідно із Законом України N 986-XIV від 16.07.99 р.]
[Дію частини третьої статті 3 зупинено на 2001 рік у частині формування дорожніх фондів згідно із Законом України від 07.12.2000 р. N 2120-III]
[Дію частини третьої статті 3 зупинено на 2002 рік згідно із Законом України N 2905-III від 20.12.2001 р.]
[Дію частини третьої статті 3 зупинено на 2003 рік згідно із Законом України N 380-IV від 26.12.2002 р.]
[Дію частини третьої статті 3 зупинено на 2004 рік згідно із Законом України N 1344-IV від 27.11.2003 р.]
[Дію частини третьої статті 3 зупинено на 2005 рік у частині формування дорожніх фондів згідно із Законом України N 2285-IV від 23.12.2004 р.]
[Дію частини третьої статті 3 відновлено на 2005 рік згідно із Законом України N 2505-IV від 25.03.2005 р.]
[Частину третю статті 3 викладено у новій редакції згідно із Законом України N 2505-IV від 25.03.2005 р.]
Кошти Державного дорожнього фонду України спрямовуються на фінансування будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування державного значення та споруд на них, а також проектновишукувальні, науково-дослідні та впроваджувальні роботи, розвиток виробничих потужностей дорожніх організацій, утримання галузевих медичних закладів для реабілітації учасників ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції, управління дорожнім господарством у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
[Статтю 3 доповнено частиною четвертою згідно із Законом України N 986-XIV від 16.07.99р.]
З цього фонду також виділяються кошти на дотацію територіальним дорожнім фондам для покриття дефіциту коштів на фінансування будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення.
[Статтю 3доповнено частиною п'ятою згідно із Законом України N 986-XIV від 16.07.99 р.]

Стаття 4.

У республіканському бюджеті Автономної Республіки Крим, обласних бюджетах та бюджеті міста Севастополя щорічно передбачаються видатки на фінансування робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг.
Для цих цілей у складі республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів та бюджеті міста Севастополя створюються територіальні дорожні фонди.
Доходна частина цих фондів формується за рахунок податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, плати за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправочними пунктами), частини коштів Державного дорожнього фонду України відповідно до порядку, розподілу, встановленого Кабінетом Міністрів України згідно із законами, а також інших надходжень до відповідних бюджетів, що визначаються рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних рад та міської ради міста Севастополя про бюджет на поточний рік, а також надходжень, визначених статтею 5 цього Закону.
Кошти територіальних дорожніх фондів спрямовуються на фінансування будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг в межах відповідно Автономної Республіки Крим, областей та міста Севастополя, а також на потреби дорожнього господарства по напрямах, визначених відповідно Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними радами та міською радою міста Севастополя.
[Статтю 4 викладено у новій редакції згідно із Законом України N 986-XIV від 16.07.99 р.]

[Статті 5 і 6 виключено, у зв'язку з цим статтю 7 вважати статтею 5, згідно із Законом України N 986-XIV від 16.07.99 р.]

Стаття 5.

У дорожні фонди, визначені цим Законом, спрямовується плата за передачу доріг у концесію або в оренду, плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параментри яких перевищують нормативні, плата за проїзд автомобільними дорогами України транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів іноземних держав, плата за проїзд платними автомобільними дорогами в порядку та за тарифами, встановленими Кабінетом Міністрів України.
У відповідні дорожні фонди можуть спрямовуватися також:
добровільні внески юридичних та фізичних осіб, у тому числі іноземних, об'єднань громадян, міжнародних організацій тощо;
інші надходження, що не суперечать законодавству України".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 1999 року, крім пунктів 2 і 3 розділу II цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2000 року.
[В пункт 1 розділу ІІ внесено зміни згідно із Законом України N 236-XIV від 22.12.98 р.]

2. Продовжити до 1 січня 2000 року термін дії Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про систему оподаткування" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 22. ст.159).
[В пункт 2 розділу ІІ внесено зміни згідно із Законом України N 236-XIV від 22.12.98 р.]

3. Кабінету Міністрів України:
подати Верховній Раді України пропозиції щодо внесення змін до законів України, що випливають із цього Закону:
прийняти нормативно-правові акти, спрямовані на виконання цього Закону, та привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України
Л.Кучма