ПРО ЗБІР НА ОБОВ'ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ (Закон України від 26 червня 1997 р. N 400/97-ВР)

Закон України
від 26 червня 1997 р. N 400/97-ВР

[В текст внесено зміни та доповнення
Законами України від 3 грудня 1997 р. N 680/97-ВР
від 15 січня 1998 р. N 25/98-ВР
від 24 липня 1998 р. N 64-XIV
від 22 жовтня 1998 р. N 208-XIV
від 17 грудня 1998 р. N 320-XIV
від 23 березня 1999 р. N 539-XIV
від 15 липня 1999 р. N 967-XIV
від 17 листопада 1999 р. N 1222-XIV
від 17 лютого 2000 р. N 1461-ІІІ
від 24 травня 2001 р. N 2452-III
від 20 грудня 2001 р. N 2905-III
від 26 грудня 2002 р. N 373-IV
від 26 грудня 2002 р. N 380-IV
від 2 жовтня 2003 р. N 1215-IV
від 22 травня 2003 р. N 849-IV
від 19 червня 2003 р. N 980-IV
від 27 листопада 2003 р. N 1344-IV
від 24 червня 2004 р. N 1878-IV
від 23 грудня 2004 р. N 2285-IV
від 23 грудня 2004 р. N 2287-IV
від 25 березня 2005 р. N 2505-IV
від 7 липня 2005 р. N 2771-IV
від 31 травня 2005 р. N 2613-IV
від 20 грудня 2005 р. N 3235-IV
від 19 грудня 2006 р. N 489-V
від 28 грудня 2007 р. N 107-VI
зміни, передбачені Законом України N 107-VI від 28.12.2007 р.,
діють по 31 грудня 2008 року
Рішенням Конституційного Суду України
від 22 травня 2008 р. N 10-рп
Законом України
від 3 червня 2008 р. N 309-VI]

[Дію Закону зупинено для сільськогосподарських товаровиробників - учасників експерименту по запровадженню єдиного податку на території Глобинського району Полтавської області, Старобешівського району Донецької області та Ужгородського району Закарпатської області згідно із Законом України N 25/98-ВР від 15.01.98р.]

[З 01.01.99 р. дію Закону зупинено для сільськогосподарських товаровиробників - платників фіксованого сільськогосподарського податку, за винятком пункту 4 статті 1, пункту 3 статті 2, частини першої статті 3, пункту 4 статті 4, статті 5 у частині, що стосується платників збору, визначених у пункті 4 статті 1 Закону, згідно із Законом України N 320-XIV від 17 грудня 1998 р.]

[Додатково див. поправку до статті 49 Закону України "Про державний бюджет України на 2002 рік" N 2905-III від 20.12.2001 р., опубліковану в газеті "Урядовий кур'єр" N 21 від 01.02.2002 р.]

[Установлено, що у 2006 році платники збору, визначені пунктами 5 - 7, 9 і 10 статті 1 цього Закону, збір на обов'язкове державне пенсійне страхування сплачують на рахунки з обліку коштів спеціального фонду державного бюджету, відкриті в управліннях Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. Ці кошти в установленому порядку зараховуються до спеціального фонду державного бюджету і використовуються згідно із Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік згідно із Законом України N 3235-IV від 20.12.2005 р.]
[Установлено, що у 2007 році платники збору, визначені пунктами 57, 9 і 10 статті 1, збір на обов’язкове державне пенсійне страхування сплачують на рахунки з обліку коштів спеціального фонду державного бюджету, відкриті в управліннях Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. Ці кошти в установленому порядку зараховуються до спеціального фонду державного бюджету і використовуються згідно із законом про Державний бюджет України на відповідний рік згідно із Законом України N 489-V від 19.12.2006р.]
[Установлено, що у 2007 році ставка збору на обов’язкове державне пенсійне страхування для платників  фізичних осіб, які працюють на умовах трудового договору та фізичні особи, які виконують роботи (послуги) згідно з цивільно-правовими договорами, в тому числі для членів творчих спілок, творчих працівників, які є членами творчих спілок (крім платників, визначених абзацом четвертим пункту 4 та пункту 5 статті 4 цього Закону), встановлюється в таких розмірах: 0,5 відсотка від об’єкта оподаткування, визначеного пунктом 3 статті 2 цього Закону, із заробітної плати або з частини заробітної плати, що не перевищує розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 2 відсотки від об’єкта оподаткування, визначеного пунктом 3 статті 2 цього Закону, з частини заробітної плати в розмірі понад прожитковий мінімум для працездатних осіб згідно із Законом України N 489-V від 19.12.2006р.]

Цей Закон визначає порядок справляння та використання збору на обов'язкове державне пенсійне страхування.

Стаття 1.

Платниками збору на обов'язкове державне пенсійне страхування є:
1) суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності, їх об'єднання, бюджетні, громадські та інші установи та організації, об'єднання громадян та інші юридичні особи, а також фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які використовують працю найманих працівників;
2) філії, відділення та інші відокремлені підрозділи платників податку, зазначених у пункті 1 цієї статті, що не мають статусу юридичної особи, розташовані на території іншої, ніж платник зборів, територіальної громади;
3) фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які не використовують працю найманих працівників, а також адвокати, їх помічники, приватні нотаріуси, інші особи, які не є суб'єктами підприємницької діяльності і займаються діяльністю, пов'язаною з одержанням доходу;
[Пункт 3 статті 1 викладено в новій редакції згідно із Законом України N 64-XIV від 24.12.98р.]
4) фізичні особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту), та фізичні особи, які виконують роботи (послуги) згідно з цивільно-правовими договорами, в тому числі члени творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок, військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової служби), особи рядового і начальницького складу тощо.
[Пункт 4 частини першої статті 1 доповнено згідно із Законом України N 107-VI від 28.12.2007р. Доповнення діють по 31.12.2008 р.]
[Зміни, внесені Законом України N 107-VI від 28.12.2007 р., визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), згідно з Рішенням Конституційного Суду України N 10-рп від 22.05.2008 р.]
[Пункт 4 частини першої статті 1 викладено у новій редакції згідно із Законом України N 309-VI від 03.06.2008 р.]
5) юридичні та фізичні особи, що здійснюють операції з купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти за гривню.
[Дію пункту 5 статті 1 зупинено на 2006 рік в частині операцій з купівлі-продажу готівкової валюти згідно із Законом України N 3235-IV від 20.12.2005 р.]
[Дію пункту 5 статті 1 зупинено на 2007 рік в частині операцій з купівлі-продажу готівкової валюти згідно із Законом України N 489-V від 19.12.2006 р.]
[У пункт 5 частини першої статті 1 внесено зміни згідно із Законом України N 107-VI від 28.12.2007 р. Зміни діють по 31.12.2008 р.]
[Зміни, внесені Законом України N 107-VI від 28.12.2007 р., визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), згідно з Рішенням Конституційного Суду України N 10-рп від 22.05.2008 р.]
[Абзац перший пункту 5 частини першої статті 1 викладено у новій редакції згідно із Законом України N 309-VI від 03.06.2008 р.]
Платниками збору з купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти за гривню є юридичні особи - резиденти, нерезиденти, постійні представництва юридичної особи - нерезидента, власники корпоративних картрахунків іноземної валюти, банки - члени міжнародних платіжних систем, банки (у тому числі уповноважені банки з операцій за власними зовнішньоекономічними договорами) та фізичні особи, в тому числі нерезиденти, що здійснюють операції з купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти за гривню. Банки та їх установи зобов'язані нараховувати, утримувати та одночасно із подачею заявки на купівлю іноземної валюти, здійснювану ними за власними операціями і від імені та за рахунок клієнтів таких банків, сплачувати до спеціального фонду державного бюджету додатковий збір на обов'язкове державне пенсійне страхування у розмірі, встановленому цим Законом, від суми операції з купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти за гривню, зазначеної у такій заявці, вести податковий облік та подавати звітність органам Пенсійного фонду України..
[Пункт 5 частини першої статті 1 доповнено абзацом другим згідно із Законом України N 107-VI від 28.12.2007 р. Доповнення діють по 31.12.2008 р.]
[Зміни, внесені Законом України N 107-VI від 28.12.2007 р., визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), згідно з Рішенням Конституційного Суду України N 10-рп від 22.05.2008 р.]
[Абзац другий пункту 5 частини першої статті 1 викладено у новій редакції згідно із Законом України N 309-VI від 03.06.2008 р.]
Пенсійний фонд України має право на отримання від Національного банку України інформації щодо обсягів купівлі уповноваженими банками безготівкової іноземної валюти за гривню на міжбанківському валютному ринку України в порядку, обумовленому двостороннім договором між Національним банком України та Пенсійним фондом України.
[Пункт 5 частини першої статті 1 доповнено абзацом третім згідно із Законом України N 107-VI від 28.12.2007 р. Доповнення діють по 31.12.2008 р.]
[Зміни, внесені Законом України N 107-VI від 28.12.2007 р., визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), згідно з Рішенням Конституційного Суду України N 10-рп від 22.05.2008 р.]
[Абзац третій пункту 5 частини першої статті 1 викладено у новій редакції згідно із Законом України N 309-VI від 03.06.2008 р.]
6) суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють торгівлю ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння;
7) юридичні та фізичні особи при відчуженні легкових автомобілів, крім легкових автомобілів, якими забезпечуються інваліди, та тих автомобілів, які переходять у власність спадкоємцям за законом;
[Статтю доповнено пунктами 5, 6 та 7 згідно із Законом України N 208-XIV від 22.10.98 р.]
8) [Пункт 8 статті 1 виключено згідно із Законом України N 849-IV від 22.05.2003 р.]
9) підприємства, установи та організації незалежно від форм власності та фізичні особи, які придбавають нерухоме майно, за винятком державних підприємств, установ і організацій, що придбавають нерухоме майно за рахунок бюджетних коштів, установ та організацій іноземних держав, що користуються імунітетами і привілеями згідно із законами та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також громадян, які придбавають житло і перебувають у черзі на одержання житла або придбавають житло вперше.
[Абзац перший пункту 9 статті 1 доповнено реченням згідно із Законом України N 980-IV від 19.06.2003 р.]
[Доповнення до абзацу першого пункту 9 статті 1 (щодо платників збору на обов'язкове державне пенсійне страхування), внесені Законом України N 980-IV від 19.06.2003 р., зупинено на 2004 рік у зв'язку із частковим зупиненням дії пункту 6 розділу I Закону України N 980-IV від 19.06.2003 р. згідно із Законом України N 1344-IV від 27.11.2003 р.]
[Доповнення до абзацу першого пункту 9 статті 1 (щодо платників збору на обов'язкове державне пенсійне страхування), внесені Законом України N 980-IV від 19.06.2003 р., зупинено на 2005 рік у зв'язку із частковим зупиненням дії пункту 6 розділу I Закону України N 980-IV від 19.06.2003 р. згідно із Законом України N 2285-IV від 23.12.2004 р.]
[Друге речення абзацу першого пункту 9 статті 1 виключено згідно із Законом України N 2505-IV від 25.03.2005 р.]
Нерухомим майном визнається жилий будинок або його частина, квартира, садовий будинок, дача, гараж, інша постійно розташована будівля, а також інший об'єкт, що підпадає під визначення першої групи основних фондів згідно із Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств";
10) підприємства, установи та організації, фізичні особи, які користуються послугами стільникового рухомого зв'язку, а також оператори цього зв'язку, які надають свої послуги безоплатно. При цьому збір на обов'язкове державне пенсійне страхування не сплачується, якщо послугами стільникового зв'язку користуються річкові, морські, повітряні, космічні транспортні засоби, засоби наземного технологічного транспорту (у тому числі таксі), що мають стаціонарно вбудоване обладнання радіозв'язку, радіонавігації та радіоастрономії, яке не може бути відокремлено від таких засобів без втрати його технологічних або експлуатаційних якостей чи характеристик.
Послуги стільникового рухомого зв'язку - послуги з передачі мережею зв'язку загального користування голосу, сигналів, звуків, зображень, друкованих чи письмових матеріалів або символів, призначених для конкретного абонента, у разі, коли для їх прийому або передачі використовується обладнання радіозв'язку.
Радіозв'язок - електрозв'язок, що здійснюється шляхом поширення електромагнітних хвиль у вільному просторі без штучного спрямовуючого середовища.
Роумінг - послуга стільникового рухомого зв'язку, яка забезпечує можливість абонентам здійснювати двосторонній зв'язок без подання будь-якої попередньої заяви або з такою під час переміщення із зони дії одного оператора до іншого як у межах України, так і за її межами.
[Статтю доповнено пунктами 8, 9 та 10 згідно із Законом України N 967-XIV від 15.07.99 р.]
Суб'єкти підприємницької діяльності, які застосовують спрощений режим оподаткування (єдиний податок, фіксований податок та фіксований сільськогосподарський податок), та юридичні і фізичні особи, що розташовані (проживають) у зонах гарантованого добровільного відселення та посиленого радіоекологічного контролю, сплачують збір на обов'язкове державне пенсійне страхування при здійсненні операцій з купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти за гривню, торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння, при відчуженні легкових автомобілів, з операцій купівлі-продажу нерухомого майна, з надання послуг стільникового рухомого зв'язку на загальних підставах.
[Статтю 1 доповнено частиною другою згідно із Законом України N 107-VI від 28.12.2007 р. Доповнення діють по 31.12.2008 р.]
[Зміни, внесені Законом України N 107-VI від 28.12.2007 р., визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), згідно з Рішенням Конституційного Суду України N 10-рп від 22.05.2008 р.]
[Статтю 1 доповнено частиною другою згідно із Законом України N 309-VI від 03.06.2008 р.]

Стаття 2.

Об'єктом оподаткування є:
1) для платників збору, визначених пунктами 1 та 2 статті 1 цього Закону, - фактичні витрати на оплату праці працівників, які включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, у тому числі у натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України "Про оплату праці" (крім сум виплат, що не враховуються при визначенні бази нарахування страхових внесків відповідно до пункту 2 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян") а також винагороди, що виплачуються громадянам за виконання робіт (послуг) за угодами цивільно-правового характеру.
[Пункт 1 статті 2 викладено в новій редакції згідно із Законом України N 64-XIV від 24.12.98р.]
[Пункт 1 статті 2 змінено згідно із Законом України N 539-XIV від 23.03.99 р.]
Для платників збору, визначених пунктами 1 і 2 статті 1 цього Закону, які мають найманих працівників, але не здійснюють витрат на оплату їх праці, - сума коштів, що визначається розрахунково як добуток визначеного законом мінімального розміру заробітної плати на кількість працівників такого платника збору, на яких здійснюється нарахування заробітної плати;
[Пункт 1 статті 2 доповнено абзацом другим згідно із Законом України N 967-XIV від 15.07.99р.]
Для платників збору, визначених пунктами 1 і 2 статті 1 цього Закону, які використовують працю найманих працівників з числа осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілотів, штурманів, бортінженерів, бортмеханіків, бортрадистів, льотчиків-наглядачів) і бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах, об'єктом оподаткування є також фактичні витрати на виплату і доставку пенсій, призначених відповідно до статті 53 Закону України "Про пенсійне забезпечення", в частині, що перевищує розміри пенсій за вислугу років, обчислені відповідно до частини першої статті 53 Закону України "Про пенсійне забезпечення", з урахуванням суми коштів платників збору, визначених пунктом 4 статті 1 цього Закону;
[Пункт 1 статті 2 доповнено абзацом третім згідно із Законом України N 1222-XIV від 17.11.99р.]
Для платників збору, визначених пунктами 1 та 2 статті 1 цього Закону, крім тих, які є платниками фіксованого сільськогосподарського податку, об'єктом оподаткування є також фактичні витрати на виплату і доставку пенсій, призначених відповідно до пунктів "б" - "з" статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення" до досягнення працівниками пенсійного віку, передбаченого статтею 12 Закону України "Про пенсійне забезпечення".
[Пункт 1 статті 2 доповнено абзацом четвертим згідно із Законом України N 1461-ІІІ від 17.02.2000р.]
[Абзац четвертий пункту 1 статті 2 доповнено згідно із Законом України N 2613-IV від 31.05.2005 р.]
2) для платників збору, визначених пунктом 3 статті 1, та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, визначених пунктом 1 статті 1 цього Закону, - сума оподатковуваного доходу (прибутку), яка обчислена в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства України;
[Пункт 2 статті викладено в новій редакції згідно із Законом України N 64-XIV від 24.12.98р.]
3) для платників зборів, визначених пунктом 4 статті 1 цього Закону, - сукупний оподатковуваний доход, обчислений відповідно до законодавства України.
4) для платників збору, визначених пунктом 5 статті 1 цього Закону, - сума операції з купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти за гривню;
[Дію пункту 4 статті 2 зупинено на 2003 рік в частині операцій з купівлі-продажу готівкової валюти згідно із Законом України N 380-IV від 26.12.2002 р.]
[Дію пункту 4 статті 2 зупинено на 2004 рік в частині операцій з купівлі-продажу готівкової валюти згідно із Законом України N 1344-IV від 27.11.2003 р.]
[Дію пункту 4 статті 2 зупинено на 2005 рік в частині операцій з купівлі-продажу готівкової валюти згідно із Законом України N 2285-IV від 23.12.2004 р.]
[Дію пункту 4 статті 2 зупинено на 2005 рік в частині операцій з купівлі-продажу готівкової валюти згідно із Законом України N 2505-IV від 25.03.2005 р.]
[Дію пункту 4 статті 2 зупинено на 2006 рік в частині операцій з купівлі-продажу готівкової валюти згідно із Законом України N 3235-IV від 20.12.2005 р.]
[Дію пункту 4 статті 2 зупинено на 2007 рік в частині операцій з купівлі-продажу готівкової валюти згідно із Законом України N 489-V від 19.12.2006 р.]
[У пункт 4 статті 2 внесено зміни згідно із Законом України N 107-VI від 28.12.2007 р. Зміни діють по 31.12.2008 р.]
[Зміни, внесені Законом України N 107-VI від 28.12.2007 р., визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), згідно з Рішенням Конституційного Суду України N 10-рп від 22.05.2008 р.]
[Пункт 4 статті 2 викладено у новій редакції згідно із Законом України N 309-VI від 03.06.2008р.]
5) для платників збору, визначених пунктом 6 статті 1 цього Закону, - вартість реалізованих ювелірних виробів із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння;
6) для платників збору, визначених пунктом 7 статті 1 цього Закону, - вартість легкового автомобіля;
[Статтю доповнено пунктами 4, 5 і 6 згідно із Законом України N 208-XIV від 22.10.98 р.]
7) [Пункт 7 статті 2 виключено згідно із Законом України N 849-IV від 22.05.2003 р.]
8) для платників збору, визначених пунктом 9 статті 1 цього Закону, - вартість нерухомого майна, зазначена в договорі купівлі-продажу такого майна;
9) для платників збору, визначених пунктом 10 статті 1 цього Закону, - вартість будь-яких послуг стільникового рухомого зв'язку, сплачена споживачами цих послуг оператору, що їх надає, включаючи вартість вхідних та вихідних телефонних дзвінків, абонентську плату, плату (надбавку) за роумінг, суму страхового завдатку, авансу, вартість інших спеціальних послуг, зазначених у рахунку на оплату послуг стільникового рухомого зв'язку.
У разі продажу прав на тимчасове користування послугами стільникового рухомого зв'язку у вигляді магнітних карт, мікросхем або чипів об'єктом оподаткування є вартість їх продажу.
У разі, коли оператор стільникового зв'язку надає послуги з цього зв'язку безоплатно, об'єктом оподаткування є вартість таких послуг, визначена за звичайними розцінками (тарифами) такого оператора.
У разі, коли особа надає засоби, споруди або мережу зв'язку в оренду (лізінг) або передає ці об'єкти в інші види користування іншій особі, яка виконує функції оператора щодо третіх осіб, об'єктом оподаткування є тільки послуги, які надаються такою другою особою таким третім особам.
Не може бути об'єктом оподаткування:
транслювання програм радіо- та телевізійними станціями;
передавання або прийом інформації за допомогою радіозв'язку мережами відомчого чи технологічного зв'язку, що не мають автоматичної комутації з мережею зв'язку загального користування;
користування радіотелефонами та радіоподовжувачами, підключеними до номерів квартирних телефонів;
суми, які сплачуються одним оператором у компенсацію вартості послуг з роумінгу (або покриття від'ємного сальдо взаєморозрахунків з роумінгу) іншому оператору, який надав такі послуги.
[Статтю доповнено пунктами 7, 8 та 9 згідно із Законом України N 967-XIV від 15.07.99 р.]

Стаття 3.

Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування платники збору сплачують до Пенсійного фонду України у порядку, визначеному законодавством України.
Платники, визначені пунктами 1, 2 та 3 статті 1 цього Закону, зобов'язані зареєструватися в органах Пенсійного фонду України. Комерційні банки при відкритті відповідних банківських рахунків зобов'язані вимагати інформацію від таких платників щодо зазначеної реєстрації.
Платники збору, визначені пунктами 5-7, 9 і 10 статті 1 цього Закону, збір на обов'язкове державне пенсійне страхування сплачують на рахунки з обліку коштів спеціального фонду державного бюджету, відкриті в управліннях Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. Ці кошти в установленому порядку зараховуються до спеціального фонду державного бюджету і використовуються згідно із законом про Державний бюджет України.
[Статтю доповнено новою частиною, у зв'язку з чим частини третя, четверта і п'ята вважаються відповідно частинами четвертою, п'ятою і шостою, згідно із Законом України N 208-XIV від 22.10.98 р.]
[Частину третю статті 3 змінено згідно із Законом України N 967-XIV від 15.07.99 р.]
[Дію частини третьої статті 3 зупинено на 2006 рік згідно із Законом України N 3235-IV від 20.12.2005 р.]
[Дію частини третьої статті 3 зупинено на 2007 рік в частині операцій з купівлі-продажу готівкової валюти згідно із Законом України N 489-V від 19.12.2006 р.]
[Частину третю статті 3 викладено у новій редакції згідно із Законом України N 107-VI від 28.12.2007 р. Зміни діють по 31.12.2008 р.]
[Зміни, внесені Законом України N 107-VI від 28.12.2007 р., визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), згідно з Рішенням Конституційного Суду України N 10-рп від 22.05.2008 р.]
[Частину третю статті 3 викладено у новій редакції згідно із Законом України N 309-VI від 03.06.2008 р.]
Пенсійний фонд України не включається до Державного бюджету України.
Забороняється використання коштів Пенсійного фонду України не за цільовим призначенням, у тому числі на кредитні, депозитні операції, надання позичок тощо. Тимчасово вільні кошти у разі відсутності заборгованості по виплатах пенсій можуть бути використані Пенсійним фондом України виключно на придбання державних цінних паперів.
Фінансування витрат на утримання органів Пенсійного фонду України та його апарату провадиться у межах кошторису, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Стаття 4.

На обов'язкове державне пенсійне страхування встановлюються ставки збору у таких розмірах:
1) для платників збору, визначених пунктами 1 та 2 статті 1 цього Закону:
33,2 відсотка від об'єкта оподаткування, визначеного абзацами першим і другим пункту 1 статті 2 цього Закону;
[В абзац другий пункту 1 статті 4 внесено зміни згідно із Законом України N 107-VI від 28.12.2007 р. Зміни діють по 31.12.2008 р.]
[Зміни, внесені Законом України N 107-VI від 28.12.2007 р., визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), згідно з Рішенням Конституційного Суду України N 10-рп від 22.05.2008 р.]
[Абзац другий пункту 1 статті 4 викладено у новій редакції згідно із Законом України N 309-VI від 03.06.2008 р.]
100 відсотків від об'єкта оподаткування, визначеного абзацом четвертим пункту 1 статті 2 цього Закону;
[Абзац третій пункту 1 викладено в новій редакції згідно із Законом України N 1461-ІІІ від 17.02.2000 р.]
[В абзац третій пункту 1 внесено зміни згідно із Законом України N 373-IV від 26.12. 2002 р.]
[Абзац перший пункту 1 замінено трьома новими абзацами у зв'язку з чим абзаци другий і третій вважаються відповідно абзацами четвертим і п'ятим, згідно із Законом України N 1222-XIV від 17.11.99 р.]
Для платників збору, визначених пунктами 1 і 2 статті 1 цього Закону, які використовують працю найманих працівників із числа осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілоти, штурмани, бортінженери, бортмеханіки, бортрадисти, льотчики-наглядачі) і бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах, збір на обов'язкове державне пенсійне страхування визначається окремо за ставкою 42 відсотки від об'єкта оподаткування для осіб льотних екіпажів (пілотів, штурманів, бортінженерів, бортмеханіків, бортрадистів, льотчиків-наглядачів) і бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах, та за ставкою 33,2 відсотка від об'єкта оподаткування для інших працівників.
[Пункт 1 після абзацу третього доповнено новим абзацом, у зв'язку з чим абзаци четвертий і п'ятий вважаються відповідно абзацами п'ятим і шостим, згідно із Законом України N 373-IV від 26.12.2002 р.]
[В абзац четвертий пункту 1 статті 4 внесено зміни згідно із Законом України N 107-VI від 28.12.2007 р. Зміни діють по 31.12.2008 р.]
[Зміни, внесені Законом України N 107-VI від 28.12.2007 р., визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), згідно з Рішенням Конституційного Суду України N 10-рп від 22.05.2008 р.]
[Абзац четвертий пункту 1 статті 4 викладено у новій редакції згідно із Законом України N 309-VI від 03.06.2008 р.]
Для підприємств, установ і організацій, де працюють інваліди, збір на обов'язкове державне пенсійне страхування визначається окремо за ставкою 4 відсотки від об'єкта оподаткування для працюючих інвалідів та за ставкою 33,2 відсотка від об'єкта оподаткування для інших працівників такого підприємства;
[В абзац п’ятий пункту 1 статті 4 внесено зміни згідно із Законом України N 107-VI від 28.12.2007 р. Зміни діють по 31.12.2008 р.]
[Зміни, внесені Законом України N 107-VI від 28.12.2007 р., визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), згідно з Рішенням Конституційного Суду України N 10-рп від 22.05.2008 р.]
[Абзац п’ятий пункту 1 статті 4 викладено у новій редакції згідно із Законом України N 309-VI від 03.06.2008 р.]
Для підприємств всеукраїнських громадських організацій інвалідів, де кількість інвалідів становить не менше 50 відсотків загальної чисельності працюючих, збір на обов'язкове державне пенсійне страхування визначається за ставкою 4 відсотки від об'єкта оподаткування для всіх працівників цих підприємств.
[Пункт 1 статті 4 доповнено абзацом третім згідно із Законом України N 680/97-ВР від 03.12.97р.]
Для платників фіксованого сільськогосподарського податку збір на обов'язкове пенсійне страхування визначається окремо за спеціальною ставкою від об'єкта оподаткування. Спеціальна ставка встановлюється у 2005-2006 роках у розмірі 20 відсотків від ставки, встановленої абзацом другим цього пункту, та підлягає щорічному збільшенню на 20 відсоткових пунктів у наступних бюджетних роках до досягнення загального розміру ставки збору на обов'язкове державне пенсійне страхування.
[Пункт 1 статті 4 доповнено абзацом сьомим згідно із Законом України N 1878-IV від 24.06.2004 р.]
[Абзац сьомий пункту 1 статті 4 викладено у новій редакції згідно із Законом України N 2287-IV від 23.12.2004 р.]
[Дію абзацу сьомого пункту 1 статті 4 зупинено на 2006 рік згідно із Законом України N 3235-IV від 20.12.2005 р.]
2) для платників збору, визначених пунктом 3 статті 1, та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, визначених пунктом 1 статті 1 цього Закону, - 33,2 відсотка від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 2 статті 2 цього Закону;
[У пункт 2 статті 4 внесено зміни згідно із Законом України N 107-VI від 28.12.2007 р. Зміни діють по 31.12.2008 р.]
[Зміни, внесені Законом України N 107-VI від 28.12.2007 р., визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), згідно з Рішенням Конституційного Суду України N 10-рп від 22.05.2008 р.]
[Пункт 2 статті 4 викладено у новій редакції згідно із Законом України N 309-VI від 03.06.2008р.]
3) для платників збору, визначених пунктами 1, 2 та 3 статті 1 цього Закону, - 33,2 відсотка суми винагород, які виплачуються фізичним особам за договорами цивільно-правового характеру;
[У пункт 3 статті 4 внесено зміни згідно із Законом України N 107-VI від 28.12.2007 р. Зміни діють по 31.12.2008 р.]
[Зміни, внесені Законом України N 107-VI від 28.12.2007 р., визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), згідно з Рішенням Конституційного Суду України N 10-рп від 22.05.2008 р.]
[Пункт 3 статті 4 викладено у новій редакції згідно із Законом України N 309-VI від 03.06.2008р.]
4) для платників збору, визначених пунктом 4 статті 1 цього Закону (крім платників, зазначених у пункті 5 цієї статті):
[Абзац перший пункту 4 статті 4 викладено у новій редакції згідно із Законом України N 309-VI від 03.06.2008 р.]
2 відсотки від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 3 статті 2 цього Закону;
[Абзаци перший – третій пункту 4 статті 4 замінено абзацами першим та другим, у зв'язку з чим абзаци четвертий - дев'ятий вважаються відповідно абзацами третім – восьмим, згідно із Законом України N 107-VI від 28.12.2007 р. Зміни діють по 31.12.2008 р.]
[Зміни, внесені Законом України N 107-VI від 28.12.2007 р., визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), згідно з Рішенням Конституційного Суду України N 10-рп від 22.05.2008 р.]
[Абзац другий пункту 4 статті 4 викладено у новій редакції згідно із Законом України N 309-VI від 03.06.2008 р.]
Для платників збору, визначених пунктом 4 статті 1 цього Закону з числа осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілотів, штурманів, бортінженерів, бортмеханіків, бортрадистів, льотчиків-наглядачів) і бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах:
1 відсоток від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 3 статті 2 цього Закону, якщо сукупний оподатковуваний доход становить менше 150 гривень;
2 відсотки від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 3 статті 2 цього Закону, якщо сукупний оподатковуваний доход становить від 150 до 250 гривень;
3 відсотки від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 3 статті 2 цього Закону, якщо сукупний оподатковуваний доход становить від 250 до 350 гривень;
4 відсотки від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 3 статті 2 цього Закону, якщо сукупний оподатковуваний доход становить від 350 до 500 гривень;
5 відсотків від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 3 статті 2 цього Закону, якщо сукупний оподатковуваний доход перевищує 500 гривень.
[Пункт 4 статті доповнено новими абзацами згідно із Законом України N 1222-XIV від 17.11.99р.]
5) для платників збору, визначених пунктом 4 статті 1 цього Закону, які мають статус державного службовця або працюють на посадах, робота на яких зараховується до трудового стажу, що дає право на одержання пенсії відповідно до законів України "Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів", "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про статус народного депутата України", "Про Національний банк України", "Про службу в органах місцевого самоврядування", Митного кодексу України, Положення про помічника консультанта народного депутата України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року N 379/95:
[Абзац перший пункту 5 статті 4 доповнено згідно із Законом України N 1215-IV від 02.10.2003 р.]
1 відсоток від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 3 статті 2 цього Закону, з частини сукупного оподатковуваного доходу, що не перевищує 150 гривень;
2 відсотки від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 3 статті 2 цього Закону, з частини сукупного оподатковуваного доходу в розмірі від 151 до 250 гривень;
3 відсотки від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 3 статті 2 цього Закону, з частини сукупного оподатковуваного доходу в розмірі від 251 до 350 гривень;
4 відсотки від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 3 статті 2 цього Закону, з частини сукупного оподатковуваного доходу в розмірі від 351 до 500 гривень;
5 відсотків від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 3 статті 2 цього Закону, з частини сукупного оподатковуваного доходу в розмірі понад 501 гривню.
[Статтю після пункту 4 доповнено новим пунктом у зв'язку з цим пункти 5-10 вважаються відповідно пунктами 6-11, згідно із Законом України N 1461-ІІІ від 17.02.2000р.]
6) для платників збору, визначених пунктом 5 статті 1 цього Закону, - 1 відсоток від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 4 статті 2 цього Закону, а з 2008 року - 0,5 відсотка об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 4 статті 2 цього Закону;
[Пункт 6 статті 4 доповнено згідно із Законом України N 107-VI від 28.12.2007 р. Доповнення діють по 31.12.2008 р.]
[Зміни, внесені Законом України N 107-VI від 28.12.2007 р., визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), згідно з Рішенням Конституційного Суду України N 10-рп від 22.05.2008 р.]
[Пункт 6 статті 4 викладено у новій редакції згідно із Законом України N 309-VI від 03.06.2008р.]
7) для платників збору, визначених пунктом 6 статті 1 цього Закону, - 5 відсотків від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 5 статті 2 цього Закону;
8) для платників збору, визначених пунктом 7 статті 1 цього Закону, - 3 відсотки від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 6 статті 2 цього Закону;
[Статтю доповнено пунктами 5, 6 та 7 згідно із Законом України N 208-XIV від 22.10.98 р.]
9) [Пункт 9 статті 4 виключено згідно із Законом України N 849-IV від 22.05.2003 р.]
10) для платників збору, визначених пунктом 9 статті 1 цього Закону, - 1 відсоток від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 8 статті 2 цього Закону;
11) для платників збору, визначених пунктом 10 статті 1 цього Закону, - 7,5 відсотка від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 9 статті 2 цього Закону.
[У пункт 11 статті 4 внесено зміни згідно із Законом України N 2771-IV від 07.07.2005 р.]
[Статтю доповнено пунктами 8, 9 та 10 згідно із Законом України N 967-XIV від 15.07.99 р.]

Стаття 5.

Збір на державне обов'язкове пенсійне страхування сплачується одночасно з одержанням коштів в установах банків на оплату праці.
У разі недостатності у платників збору коштів на оплату праці і сплату збору в повному обсязі видача коштів на оплату праці і сплата збору здійснюється у пропорційних розмірах.
[Статтю доповнено частиною другою згідно із Законом України N 64-XIV від 24.12.98 р.]
Суми збору, донараховані під час перевірок органами державної податкової служби та органами державної контрольно-ревізійної служби, та фінансових санкцій перераховуються до Пенсійного фонду України у повному обсязі без спрямування їх на розвиток матеріально-технічної бази цих органів.
[Статтю доповнено частиною третьою згідно із Законом України N 64-XIV від 24.12.98 р.]
Суми штрафів, накладених органами Пенсійного фонду України відповідно до статті 165-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, сплачуються на рахунки відповідних органів Пенсійного фонду України.
[Статтю доповнено частиною четвертою згідно із Законом України N 967-XIV від 15.07.99р.]

Стаття 6.

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:
протягом місяця після дня опублікування Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" подати Верховній Раді України пропозиції щодо внесення змін до законів України, що випливають з цього Закону;
протягом двох тижнів після дня опублікування Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" прийняти рішення, спрямовані на виконання цього Закону, та привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.

Президент України
Л. Кучма