Основные принципы организации аудита

 Основні принципи організації аудита

Законом України " Про аудиторську діяльність", уведеним у дію 22.04.1993, передбачені правові основи здійснення аудиторської діяльності, спрямованої на створення системи незалежного фінансового контролю з метою захисту інтересів власника.

Законом "Про аудиторську діяльність" визначено, що аудит - це перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів і іншої інформації, що стосується фінансово-господарської діяльності підприємств із метою визначення вірогідності їхньої звітності, обліку, його повноти й відповідності чинному законодавству й установленим нормативам.

Аудиторські послуги можуть надаватися у формі аудиторських перевірок (аудита) і пов'язаних з ним експертиз, консультацій з питань бухгалтерського обліку, звітності, оподатковування, аналізу фінансово-господарської діяльності й інших видів економіко-правового забезпечення підприємницької діяльності фізичних і юридичних осіб.

Аудит здійснюється незалежними особами (аудиторами), аудиторськими фірмами, які мають сертифікат і ліцензію на аудиторську діяльність і вповноважені об'єктами господарювання на його проведення. При цьому аудит може проводитися з ініціативи підприємств, а також у випадках, передбачених чинним законодавством.

Аудиторські фірми, дотримуючи правила конфіденційності інформації, крім проведення аудита, роблять різні послуги. Наприклад :
підтвердження вірогідності й повноти річного балансу й звітності господарюючих суб'єктів незалежно від форми власності й виду діяльності,
перевірка й аналіз фінансового стану підприємств різних форм власності, у тому числі й з іноземними інвестиціями, холдингових і страхових компаній, інвестиційних фондів і компаній, довірчих товариств і інших фінансових посередників,
перевірка емітентів цінних паперів при реєстрації емісії,
державним підприємствам при здачі в оренду цілісних майнових комплексів, приватизації, корпоратизації й інших змін форми власності,
аудиторський висновок при порушенні питання про визнання неплатоспроможним або банкрутом,
аудиторський висновок при ліквідації підприємств всіх форм власності, фондів, бірж і т.д.,
аналіз проектів господарської, фінансової, у тому числі спільної діяльності на території України й за її межами,
консультації й експертизи з питань бухгалтерського обліку, звітності, оподатковування, аналізу фінансово-господарської діяльності й інших видів економіко-правового забезпечення підприємницької діяльності юридичних і фізичних осіб,
консультації з питань роботи на фінансовому й страховому ринку, в області приватизації,
консультації по менеджменті й ін.

Починаючі підприємці найчастіше зіштовхуються із проблемою зупинки на підприємстві системи бухгалтерського обліку. Наявність навіть досить кваліфікованого бухгалтера не гарантує Вам відсутність помилок у веденні документації й плануванні фінансової діяльності. тому звертання до незалежного аудитора дозволяє виявити й частково виправити помилки ще до стадії накладення штрафів і стягнень податковими органами. Варто мати через, що вчасно проведений аудит дозволить заощадити як Ваші засоби, так і час на виправлення помилок.

Підприємці або бізнесмени, раз звернувшись до послуг аудиторської фірми, мають подання про ефективність аудита, обґрунтованості витрат на його проведення й вигоди для підприємств від них.