Вход

Невключения днів тимчасової непрацездатності до щорічних відпусток

Дні тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої у встановленому порядку, а також відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами до щорічних відпусток не включаються.
(Стаття 78 в редакції Закону № II7-Х/У (117-14) від 18.09.98)
1. Щорічні відпустки надаються для відпочинку. Тому дні тимчасової непрацездатності працівника, відпустка у зв'язку з вагітністю і пологами в рахунок щорічних відпусток не включаються. При захворюванні працівника під час перебування у від¬пустці відпустка продовжується на кількість днів непрацездатності або за погодженням з власником або уповноваженим ним органом переноситься на інший час. При цьому не має значен-
ня, чи використовується щорічна основна або додаткова відпустка і чи підлягає оплаті лікарняний листок.
2. Відпустка також переноситься на інший час чи продовжується у випадку хвороби або травми, які трапилися під час відпустки, засвідчених довідкою лікувально-профілактичної установи.
3. Якщо тимчасова непрацездатність у працівника настала до початку щорічної відпустки, то відпустка повинна бути перенесена на інший період. Термін її надання встановлюється за згодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом (п. 1 частини другої і частина четверта ст. 80 Кодексу).
4. Законодавство передбачає продовження чи перенесення щорічної відпустки у разі тимчасової непрацездатності самого працівника, тому відпустка не продовжується і не переноситься у зв'язку з тим, що працівник у період відпустки доглядав за членом сім'ї, що захворів.
5. Якщо в період щорічної відпустки у жінки-працівниці настає термін відпустки по вагітності та пологах, то їй видається допологовий лікарняний листок. Невикористані дні щорічної відпустки мають бути надані після закінчення пологової відпустки.