Неприпустимість залучення до роботи, що не стосується спеціальності, яка вивчається

У період виробничого навчання, перекваліфікації або навчання іншим спеціальностям працівники не можуть використовуватись на будь-якій роботі, що не стосується спеціальності, яка вивчається ними.
1. При виробничому навчанні працівник опановує певну трудову функцію, яку буде виконувати постійно після закінчення навчання. Тому коло обов'язків, що належить до трудової функції учня в майбутньому, повинно бути покладено в основу навчального процесу. Ця трудова функція визначається тарифно-кваліфікаційними довідниками робіт і професій робітників, технічними правилами, посадовими інструкціями та положеннями.
2. Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний так організувати навчальний процес, щоб під час навчання учні не залучалися до роботи, що не стосується спеціальності, яка вивчається.
3. Відволікати учнів, слухачів від участі в навчальному процесі забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України (ст. 27 Закону України від 10 лютого 1998 р. «Про професійно-технічну освіту»).