Вход

Неприпустимість участі посадових осіб митної служби України у політичних партіях

Стаття 414. Неприпустимість участі посадових осіб митної служби України у політичних партіях
Посадові особи митної служби України не можуть бути членами політичних партій.
Посадові особи митної служби України не мають права організовувати страйки і брати участь у них, вчиняти інші дії, що перешкоджають нормальному функціонуванню митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій.
Відповідно до Закону України "Про політичні партії в Україні" політична партія - це зареєстроване згідно з законом добровільне об'єднання громадян - прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, що має своєю метою сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших політичних заходах.
Частиною 4 ст. 1 зазначеного Закону визначено, що обмеження щодо членства у політичних партіях встановлюється виключно Конституцією та законами України.
Окрім коментованої статті, у Положенні про проходження служби працівниками митних органів також наголошується, що службові особи митних органів не можуть бути членами політичних партій та рухів, брати участь у діяльності інших об'єднань громадян, що мають політичні цілі.
Поняття страйку визначено у Законі України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» від 03.03.1998 року №137/98-ВР.
Згідно зі статтею 17 названого Закону, страйк - це тимчасове колективне добровільне припинення роботи працівниками (невихід на роботу, невиконання своїх трудових обов'язків) підприємства, установи, організації (структурного підрозділу) з метою вирішення колективного трудового спору (конфлікту).
Страйк застосовується як крайній засіб (коли всі інші можливості вичерпано) вирішення колективного трудового спору (конфлікту) у зв'язку з відмовою власника або уповноваженого ним органу (представника) задовольнити вимоги найманих працівників або уповноваженого ними органу, профспілки, об'єднання профспілок чи уповноваженого нею (ними) органу.
Частиною 2 ст. 24 цього ж Закону забороняється проведення страйку працівників (крім технічного та обслуговуючого персоналу) органів прокуратури, суду, Збройних Сил України, органів державної влади, безпеки та правопорядку.