Вход

Неправомірні операції з товарами, транс­портними засобами, що перебувають під митним контролем, зміна їх стану, кори

Стаття 336. Неправомірні операції з товарами, транс­портними засобами, що перебувають під митним контролем, зміна їх стану, користування та розпорядження ними
Здійснення операцій з товарами, транспортними засобами, що перебувають під митним контролем, а саме зміна їх стану, користування та розпорядження ними без дозволу митного органу, за винятком операцій, зазначених у статтях 331, 337 цього Кодексу, -
тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або конфіскацію цих товарів, транспортних засобів, а на посадових осіб підприємств - у розмірі від ста до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або конфіскацію цих товарів, транспортних засобів.
Безпосереднім об'єктом правопорушення є установлений Митним кодексом України порядок митного контролю товарів та транспортних засобів.
Об'єктивна сторона - здійснення операцій з товарами та ТЗ, що знаходяться під митним контролем, а саме зміна їх стану, користування і розпорядження ними без дозволу митного органу (до цих дій не відносяться операції, що містяться у ст. 331, а також у ст. 337 МК)
Згідно з статтею 1 МК, терміни у цій статті вживаються у загальному значенні, передбаченому названою статтею.
Товари - будь-яке рухоме майно (у тому числі валютні цінності, культурні цінності), електрична, теплова та інші види енергії, а також транспортні засоби, за винятком транспортних засобів, використовуваних винятково для перевезення пасажирів і товарів через митний кордон України.
Транспортні засоби - будь-які засоби авіаційного, водяного, залізничного, автомобільного транспорту, використовувані винятково для перевезення пасажирів і товарів через митний кордон України.
Здійснення операцій з товарами - операції, які полягають у зміні їх стану, користування і розпорядження ними.
Зміна стану - здійснення операцій з товарами і транспортними засобами, що знаходяться під митним контролем, у результаті яких змінюються властивості товарів (увезення товарів і транспортних засобів у зборі, з наступним демонтажем з метою представлення митним органам не цілих агрегатів, а їх комплектуючих для навмисного заниження вартості товарів і транспортних засобів).
Користування- можливість експлуатації товарів і транспортних засобів, що знаходяться під митним контролем, з наступним одержанням матеріальних благ і вигод.
Розпорядження- можливість відчуження (дарування, купівля - продаж, обмін, надання в оренду тощо) товарів і транспортних засобів, що знаходяться під митним контролем, на користь третьої сторони без дозволу митних органів.
Слід зауважити, що такі поняття, як "користування" та "розпорядження" є двома з трьох складових поняття "право власності". Але не можна сказати, що громадяни, а також посадові особи підприємств набувають таке право, оскільки відповідні товари, ТЗ перебувають під митним контролем й не можуть у цей час бути предметами права власності зазначених категорій осіб як такі, що зазнають тимчасових обмежень у вільному обізі до закінчення процедури митного контролю.
Дозвіл митного органу - документальна дозвільна процедура, передбачена дійсним Митним кодексом України й іншими нормативними документами ДМС України, що дає підставу на виконання зазначених у диспозиції коментованої статті дій після закінчення митного оформлення.
Суб'єкт правопорушення — загальний, а також до суб'єктів цього правопорушення віднесені категорія посадових осіб підприємств, які допустили чи зробили неправомірні операції (змінили їх стан, користувалися, розпоряджалися) з товарами та ТЗ, що перебувають під митним контролем.
Суб'єктивна сторона- вина у формі умислу.
Дане порушення митних правил є закінченим з моменту, коли особа зробила з товарами і транспортними засобами зазначені у диспозиції коментованої статті неправомірні операції.
Санкції за вчинення даного правопорушення: штраф у розмірі від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або конфіскація цих товарів та ТЗ, а на посадових осіб підприємств - від ста до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або конфіскація цих товарів та ТЗ.