Неподання митному органу документів, необхідних для здійснення митного контролю

Стаття 330. Неподання митному органу документів, необхідних для здійснення митного контролю
Неподання митному органу в установлений законодавством строк документів, передбачених відповідно до цього Кодексу для здійснення митного контролю товарів, транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, незалежно від подання письмової декларації, -
тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян у розмірі до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб підприємств - до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Об'єкт правопорушення - встановлений у статті 45 МК порядок надання документів та відомостей, необхідних для здійснення митного контролю..
Об'єктивна сторона - полягає у бездіяльності, тобто неподанні митному органу України необхідних для здійснення митного контролю або недоставленні в місце призначення:
а) товаросупровідних документів, окрім письмової декларації;
б) документів на транспортні засоби, окрім письмової декларації.
При цьому під необхідними для митного контролю документами варто розуміти такі документи, що мають бути подані зв'язку зі здійсненням митного контролю і проведенням митного оформлення.
Згідно з ч. 2 статті 45 МК перелік документів та відомостей, необхідних для здійснення митного контролю, порядок їх подання визначаються Кабінетом Міністрів України (див. коментар до стд 45 МК).
Дана норма підтверджується положеннями ч.2 ст. 86 МК, в якій передбачено, що подання митної декларації повинно супроводжуватися поданням митним органам транспортних, комерційних супровідних та інших необхідних документів, перелік яких встановлено Кабінетом Міністрів України або уповноваженим органам.
Для визначення об'єктивної сторони в таких правопорушеннях є важливим встановлення терміну подання документів до митного органу, порушення якого буде кваліфікуватися за даною статтею МК.
Об'єктивна сторона цього правопорушення виражається саме в неподанні необхідних документів у передбачений законодавством строк. Отже, мають велике значення строки та їх класифікація при декларуванні товарів та транспортних засобів при митному контролі.
Строки надання необхідних для митного контролю та митного оформлення документів можуть розрізнятися:
за суб'єктами переміщення товарів та транспортних засобів; за режимом, в якому вони переміщуються через митний кордон;
за митним режимом, в якому вони розміщені на митній території України (ст.214);
- за іншими ознаками (ст. 108).
Строки подання документів є різними - від одночасного з пред'явленням товарів митному органу (для громадян), ч.2 ст.85 МК - до 3-х років (для товарів, що розміщені у режимі "митний склад") ч.І ст.214 МК.
Законодавець, крім вищезазначених, визначає й такі строки:
1) не пізніше ніж через три години після прибуття в пункт пропуску або місце митного оформлення (ст. 44 МК);
не пізніше ніж через три години з моменту прибуття у пункт пропуску на митному кордоні України, а у разі виїзду за межі митної території - не пізніше ніж за три години до перетинання митного кордону України - для порожніх транспортних засобів та транспортних засобів, що переміщують пасажирів (ч.З ст.85);
протягом 10 днів з дня доставки товарів і транспортних засобів у митний орган призначення (ч.Іст.85);
З місяці, а у випадку продовження митницею терміну - 4 місяці, якщо товари зберігаються на складах тимчасового зберігання (ст.108), та ін. Як витікає із ст.54 МК, суб'єктами цього правопорушення є особи, на яких лежить обов'язок подання таких документів митному органу. Це посадові особи підприємств (декларанти (п.5 ст.1), митні брокери (ст.176), перевізники (п. 22 ст.1), митні перевізники (ст.182) та інші посадові особи підприємств (п.ЗО.ст.І) і громадяни (п.4ст.1), які досягай віку адміністративної відповідальності й знаходяться в осудному стані. Суб'єктивна сторона - вина у формі умислу. Санкції за вчинення даного правопорушення:
Попередження або накладення штрафу на громадян у розмірі до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб підприємств до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Слід зауважити, що Держмитслужбою України ведеться статистика, а також практика розгляду митницями справ, порушених за недотримання митних правил з метою надання митним органам роз'яснень та рекомендацій застосування відповідних статей МК.
Отже у поточному році, після розгляду практики заведення справ про порушення митних правил за ст. 330 МК України, Держмитслужбою України від 28.02.2005 №10-22/0805-ЕП було роз'яснено, що, наприклад, при отриманні несупроводжуваного
багажу неподання митному органу митної декларації, у якій заявлено про такий багаж, може бути кваліфіковано як порушення митних правил, передбачене ст. 330 Митного кодексу України лише у випадку встановлення факту заповнення такої декларації на прикордонній митниці при в'їзді в Україну.