Необхідність одержання дозволу профспілкового комітету підприємства, установи, організації для проведення надурочних

Надурочні роботи можуть провадитися лише з дозволу профспілкового комітету підприємства, установи, організації.
(Стаття 64 із змінами, внесеними згідно з Указом IJBP № 4617-10 від 24.01.83)
1. Профспілкові комітети зобов'язані при розгляді клопотань власника на проведення надурочних робіт суворо керуватися законодавством.
Профспілковий комітет не має права давати дозвіл на проведення надурочних робіт, не передбачених законом. Але навіть за наявності підстав, що допускають надурочні роботи, профспілковий комітет може відмовити в санкції на їх провадження, якщо без них можна обійтися.
2. Дозвіл на проведення надурочних робіт має бути отриманий власником до початку їх виконання. Звернення власника за дозволом на проведення надурочних робіт після їх виконання (крім випадків аварії, стихійного лиха і невиходу змінника) має розцінюватися як грубе порушення закону. Лише в термінових випадках, коли неможливо отримати попередній дозвіл для від¬вернення стихійного лиха, аварії, нез'явлення змінника, надурочні роботи за практикою, що склалася, застосовуються з наступним повідомленням.
3. У письмовому зверненні власника зазначається необхідна кількість надурочних годин, з якою метою мають бути проведені
надурочні роботи, причини, що призвели до них, які категорії працівників і коли мають бути залучені до цих робіт.
4. Кожне звернення власника про дозвіл проведення надурочних робіт має розглядатися на засіданні профспілкового комітету.
5. При розгляді звернень власника профспілкові комітети повинні встановлювати реальну необхідність у надурочних роботах, ретельно перевіряти розрахунки власника, вивчати причини, що призводять до надурочної роботи, і вимагати усунення цих причин у найкоротший термін. Профспілкові комітети не повинні давати дозволу на вже проведені надурочні роботи.
6. Профспілковий комітет не має права давати дозвіл на проведення надурочних робіт у випадках, не передбачених трудовим законодавством, наприклад, для відшкодування часу, втраченого у зв'язку з простоєм, з причин неукомплектованості штатів, перебоїв в матеріально-технічному постачанні тощо.
7. За проведення надурочних робіт у непередбачених законом випадках або порушення встановленого порядку їх застосування винні в цьому особи адміністративно-управлінського персоналу підприємств, установ, організацій притягаються до передбаченої законом відповідальності.