Вход

Надання зразків товарів та документації при здійсненні верифікації сертифікатів про походження товарів з України

Стаття 316. Надання зразків товарів та документації при здійсненні верифікації сертифікатів про походження товарів з України
З метою встановлення достовірності даних, зазначених у сертифікаті про походження товарів з України, митні органи можуть затребувати у підприємств - виробників товарів документацію, необхідну для перевірки даних, зазначених у такому сертифікаті, а також здійснювати безпосередньо на підприємствах перевірку виробництва товарів та первинної документації, пов'язаної з таким виробництвом.
Порядок надання зразків товарів та документації, строки і порядок проведення експертизи, а також порядок розпорядження зразками товарів визначаються Кабінетом Міністрів України.
Частина 1 розглядуваної статті містить закріплення наданого законодавцем митним органам права вчинювати відповідний комплекс заходів з метою встановлення достовірності даних, зазначених у сертифікаті про походження товарів з України.
Такі права та заходи виражаються у слідуючому:
1) затребування у підприємств-виробників товарів необхідної документації;
2) здійснення перевірки виробництва товарів та первинної документації, пов'язаної з таким виробництвом.
Реалізація положень частини 2 розглядуваної статті здійснюється згідно з Порядком №1862 (див. коментар до ст. 314 МК).
На підставі отриманих документів та досліджень з'ясовується правильність встановленого критерію походження та відповідність внесеної до сертифіката інформації вихідним документам.
Уся отримана в ході перевірки інформація є конфіденційною, тобто інформація, яка не є загальнодоступною, та поширення якої може завдати шкоди правам та законним інтересам підприємства. Зазначена інформація не повинна розголошуватись, використовуватись посадовими особами митних органів в особистих цілях, передаватися третім особам, а також державним органам, за виключенням випадків передбачених законодавством.