Надання роботи у відповідності з набутою кваліфікацією

Робітникові, який успішно закінчив виробниче навчання, при¬своюється кваліфікація відповідно до тарифно-кваліфікаційного довідника і надається робота відповідно до набутої ним кваліфікації та присвоєного розряду.
1. Здобуття відповідної кваліфікації фахівця підтверджується державною атестацією, яка здійснюється державною екзаменаційною (кваліфікаційною) комісією на підставі результатів державних іспитів та (або) захисту кваліфікаційної роботи після виконання відповідної освітньо-професійної програми підготовки кваліфікованого робітника, молодого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста та магістра.
2. Особи, які успішно пройшли державну атестацію, отримують документи встановленого зразка про здобуття освіти та кваліфікації. Особи, які мають не менше 75 відсотків відмінних оцінок з усіх навчальних дисциплін і практичної підготовки з оцінками «добре» з інших дисциплін та з оцінкою «відмінно» за результатами державної атестації, отримують документи встановленого зразка про здобуття освіти та кваліфікацію з відзнакою.
3. Випускникам професійно-технічних навчальних закладів відповідно до їх освітно-кваліфікаційного рівня присвоюється кваліфікація «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду (категорії).
Випускникам вищих професійних училищ присвоюється кваліфікація «молодший спеціаліст».
4. Особам, яким присвоєно відповідну робітничу кваліфікацію, видається свідоцтво встановленого зразка.
5. Випускникам професійно-технічного навчального закладу, які навчалися за державним замовленням, держава гарантує надання першого робочого місця відповідно до одержаної професії.