Надання працівникам, які навчаються у вищих закладах освіти та аспірантурі, вільних від роботи днів

Працівникам, які навчаються на останніх курсах вищих закладів освіти, протягом десяти навчальних місяців перед початком виконання дипломного проекту (роботи) або складання дер-жавних іспитів надається щотижнево при шестиденному робочому тижні один вільний від роботи день для підготовки до занять з оплатою його в розмірі 50 відсотків одержуваної заробітної плати, але не нижче мінімального розміру заробітної плати.
При п'ятиденному робочому тижні кількість вільних від роботи днів змінюється залежно від тривалості робочої зміни за умови збереження загальної кількості вільних від роботи годин.
Протягом десяти навчальних місяців перед початком виконання дипломного проекту (роботи) або складання державних іспитів працівникам, на їх бажання, може бути надано додатково ще одиндва вільних від роботи дні на тиждень без збереження заробітної плати.
Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі, за їх бажанням протягом чотирьох років навчання надається один вільний від роботи день на тиждень з оплатою його в розмірі 50 відсотків середньої заробітної плати працівника.
Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі, протягом четвертого року навчання надається за їх бажанням додатково ще один вільний від роботи день на тиждень без збереження заробітної плати.

(Стаття 218 в редакції Закону № 117-ХІУ від 18.09.98) 1. Скорочення робочого тижня за бажанням працівників, означених у статті 218, є обов'язком власника або уповноваженого ним органу.
Конкретний вільний від роботи день встановлюється за погодженням сторін трудових правовідносин. При цьому враховуються як інтереси виробництва, так і режим занять у навчальному закладі. Вільний день може встановлюватись на увесь 10-місячний термін навчання.
Конкретний строк перед початком виконання дипломного проекту (роботи), складання державних іспитів визначається вищим навчальним закладом з урахуванням вимог навчальних планів і програм згідно з Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженим наказом Міносвіти України № 161 від 2 червня 1993 р.
2. Надання протягом десяти навчальних місяців перед початком виконання дипломної роботи або складання державних іспитів ще одного-двох вільних від роботи днів на тиждень та протягом 4-го року навчання в аспірантурі працівнику без збереження заробітної плати є також обов'язком власника або уповноваженого ним органу.
3. Підсумування вільних від роботи днів, що надаються, не допускається, оскільки вони мають цільове призначення.
4. Обчислення середнього заробітку проводиться згідно з Порядком обчислення середньої заробітної плати.