Надання митних пільг посадовим особам представництв іноземних держав та міжнародних організацій в Україні

Стаття 295. Надання митних пільг посадовим особам представництв іноземних держав та міжнародних організацій в Україні
Кожна посадова особа, яка має пільги згідно із статтями 287-290, 292-294 цього Кодексу, користується ними у разі прямування в Україну для зайняття відповідної посади з моменту перетину митного кордону України, а у разі знаходження на території України - з того часу, коли ця посадова особа офіційно приступила до виконання своїх обов'язків.
Члени сімей посадових осіб, зазначених у частині першій цієї статті, якщо вони не є громадянами України та не проживають в Україні постійно, мають ті ж самі пільги, що й ці посадові особи.
Як і попередні коментарі до статей глави 50, первинними документами, якими визначено терміни та обсяги привілей та імунітетів, є універсальні конвенції, багатосторонні та двосторонні договори за участю України.
Частина перша коментованої статті визначає тривалість надання та користування пільгами на території України для посадових осіб дипломатичних представництв, представництв іноземних держав, міжнародних організацій, представництв іноземних фірм та іншим офіційним особам
Частина друга коментованої статті, як і в попередніх статтях користування пільгами поширює також на членів сімей указаних у частині першій посадових осіб.
Митні пільги, передбачені статтями 287-290, 292-294, не поширюються на громадян України, а також осіб, які постійно мешкають в Україні.